Georges Gilkinet

168,4 miljoen euro extra naar het spoor als coronacompensatie

De Belgische overheid trekt 168,5 euro extra steun uit voor het spoor. Het geld dient ter compensatie van de gekelderde passagiersaantallen en de teruggeschroefde capaciteit waardoor ook de rijpadenvergoeding vorig jaar deuken opliep.

De federale regering besliste deze week om Infrabel en NMBS te steunen via twee forfaitaire toeslagen. Dit besluit volgde na een nieuwe financiële monitoring van de rekeningen van 2020 en 2021 van de twee spoorwegondernemingen. De NMBS krijgt 150 miljoen euro op haar bankrekening gestort. Dit bedrag dient ter compensatie van de verliezen door het verminderde aantal reizigers en het onderhoud sinds het begin van de pandemie op de spoordienst.

18,4 miljoen voor Infrabel

De resterende 18,4 miljoen euro gaan naar infrabeheerder Infrabel en moeten het financiële gat dichten dat de corona sloeg op het gebied van rijpadenvergoeding. Door de daling van het goederen- en passagiersvervoer werden er minder rijpaden gebruikt.

Federal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet stelt dat dat de steun cruciaal is voor de Belgische mobiliteit. “De bijkomende middelen die de federale regering vandaag vrijmaakt, dienen om een sector te steunen die cruciaal is voor de mobiliteit van elke Belg, voor de bevoorradingen van ons land, voor de werking van onze economie, maar ook voor onze klimaatuitdagingen en energieswitch.”

Auteur: Jerom Rozendaal