FR NL
tramspoor in Brussel

Tramongevallen MIVB met 30 procent afgenomen in 2020

Het aantal ongevallen waarbij een tram van MIVB betrokken was, daalde in 2020 voor het vijfde jaar op rij in Brussel. Er waren dertig procent minder ongevallen te betreuren ten opzichte van het jaar daarvoor. De verklaring voor de daling ligt deels in corona waardoor het aantal reizigers flink afnam. Daarnaast hebben volgens de Brusselse vervoersmaatschappij maatregelen om de veiligheid te verhogen hun vruchten afgeworpen. 

De MIVB betreurde in 2020 in totaal 27 ongevallen waarbij een tram en voetgangers betrokken waren en 19 aanrijdingen met fietsers. Dat vertegenwoordigt een gemiddelde daling van 30 procent ten opzichte van 2019. Sinds 2016 daalt het aantal tramongevallen continu, met 52 ongevallen met een tram en een voetganger in 2016, 45 in 2017, 39 in 2018 en 38 in 2019, 27 in 2020.

De vervoersmaatschappij roept weggebruikers op aandachtig te blijven, zeker nu herfst is aangebroken, de dagen korter worden en bladeren op de rails liggen.

Bijna 8 procent minder tramkilometers door corona

Ook daalde door de coronacrisis het aantal kilometer dat de tram aflegde vorig jaar met 7,76 procent ten opzichte van 2019. “Ondanks dit blijft de vermindering van de ongevallen met een tram aanzienlijk en bevestigt ze de goede resultaten van de voorbije jaren”, aldus de MIVB.

Tram in Brussel

De herfst is terug en het leven in de stad ook

Deze resultaten nemen volgens MIVB niet weg dat bewustmakingscampagnes nog altijd belangrijk zijn. “In het begin van de herfst zijn de sporen gladder door vallende bladeren, waardoor de trams nog moeilijker kunnen remmen. Er is ook minder zichtbaarheid naarmate de dagen korter worden.” Daarom dringt de vervoersmaatschappij er bij haar personeel op aan extra waakzaam te zijn en de andere weggebruikers eraan te herinneren voorrang te verlenen aan de tram, die een veel grotere remafstand heeft dan een voertuig op banden.

Gewenning na corona-lockdowns

Dit jaar kwam er een extra risicofactor bij door de geleidelijke terugkeer van het leven in de stad: veel mensen zijn niet langer gewend om zich in de stad te verplaatsen en moeten dus weer wennen aan de aanwezigheid van trams. Ook dit vergt extra aandacht, aldus MIVB.

Tram in Brussel

Maatregelen om veiligheid te bevorderen

De Brusselse vervoersmaatschappij wijst er op dat een tram die 40 kilometer per uur rijdt, 40 meter nodig heeft om te stoppen. Dat is minstens een keer zijn lengte. “Daarbij kan een tram niet van zijn sporen afwijken om een hindernis te ontwijken.” Om deze fysieke eigenschappen te belichten, plakt MIVB afbeeldingen van de remweg van een tram, die overeenkomt met die van een kudde van zes olifanten, op de ramen.

De MIVB ondernam meer acties om haar net veiliger te maken. Zo wordt er bijzondere aandacht besteed aan de opleiding van bestuurders in defensief rijden en ongevallenpreventie. Bovendien wordt systematisch gebruik gemaakt van akoestische waarschuwingssignalen bij elke aankomst op en elk vertrek aan een halte, en worden op gevoelige plaatsen signalisaties aangebracht.

Lees ook: Fietser overleden na val op gladde tramsporen in Gent

Onderwerpen: , , , ,

Auteur: Jerom Rozendaal