FR NL

Antwerpse haven presenteert plan om spoorgoederenvervoer te verdubbelen

De haven van Antwerpen wil het goederentransport per spoor in tien jaar tijd verdubbelen tot 15 procent. Om dit te bereiken sloten de haven van Antwerpen, Infrabel en Railport Antwerpen vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst. Nu hebben de drie partijen een gemeenschappelijk plan gepresenteerd om deze doelstelling te bereiken.

De Antwerpse haven heeft maar liefst 1.000 kilometer spoor, maar ze gebruikt die niet efficiënt waardoor er maar 7 procent van het achterlandvervoer per trein wordt afgewikkeld. “In de haven van Hamburg, waar drie keer minder spoor ligt, is het aandeel spoorvervoer bijvoorbeeld veel hoger”, vertelde havenbaas Jacques Vandermeiren voor de camera van onze collega bij Railfreight.

De drie samenwerkende partijen willen de concurrentiepositie van het spoor verbeteren om zo een modal shift in de haven tot stand te brengen. Ze willen tegen 2030 het spooraandeel opkrikken van 7 naar 15 procent. Het havenbedrijf laat weten dat het project in Antwerpen geen eindpunt is, maar eerder een begin. Bij een  succesvolle implementatie kunnen de plannen ook uitgerold worden in andere delen van het land.

‘Let’s modal shift together’

Het plan om de verdubbeling van het vervoer te realiseren werd eind vorige maand gepresenteerd onder de titel ‘Let’s modal shift together’ en steunt op zeven pijlers: ketencoördinatie voor de verkeersstromen, parkeerbeleid, neutraal uitbaten en optimaliseren van het rangeerstation, gerichte investeringen in infrastructuur, efficiënte inzet van infrastructuur, aparte spoorreglementering en -beleid en een gemeenschappelijk digitaal platform.

Het rangeerstation Antwerpen-Noord moet op een neutrale manier uitgebaat worden en volumes moeten er gebundeld worden

Wat de verkeerssturing betreft, is er momenteel een gebrek aan overzicht. Ketencoördinatie moet daarvoor een oplossing bieden met een centrale rol voor Infrabel op het vlak van informatie-uitwisseling, verdelen van capaciteit en faciliteren van de verkeersdoorstroming. Ook wordt er gekeken naar gerichte investeringen in de infrastructuur. Weinig gebruikte sporen zullen minder investeringen krijgen en voor veelgebruikte infrastructuur komt er extra budget.

Oprichting havencel voor vragen

De Haven van Antwerpen merkt op dat er de laatste tijd al stappen zijn genomen die in het verlengde van de gemeenschappelijke spoorvisie liggen. Zo werd op 28 maart het laatste seinhuis overgenomen door het centrale seinhuis van Antwerpen-Noord. Dat is een goede zaak voor de veilige en vlotte verkeerssturing van goederentreinen.

Ook werd er op 5 maart een speciale havencel opgericht binnen Infrabel. Hierin zitten verschillende specialisten die al hun spoorkennis in de haven bundelen. Klanten, die een spoorgerelateerde vraag hebben, kunnen hier terecht voor een snel antwoord. Er wordt gestreefd naar een pragmatische oplossing.

Als laatste voorbeeld wijst het havenbedrijf naar een interne opleiding bij Infrabel. “Binnen Infrabel wordt seinhuispersoneel opgeleid om in de haven realtime rijpaden (capaciteit op het spoor) aan te bieden aan de klanten. Een enorm voordeel voor de haven waar bedrijven kort op bal moeten spelen en ook elke seconde telt.”

Auteur: Jerom Rozendaal