FR NL
Goederentrein NMBS

Overheid wil verdubbeling goederenvervoer en proactieve houding Infrabel

Goederentrein NMBS

De federale overheid mikt op een verdubbeling van het goederenspoorvervoer tegen 2030. Dat staat in het prestatiecontract dat de komende anderhalf jaar onderwerp is van onderhandelingen met infrabeheerder Infrabel. Van Infrabel wordt ook verwacht dat het actief de troeven van het Belgische spoorwegnet promoot bij potentiële nieuwe gebruikers.

Net zoals de NMBS een kader voor het toekomstige openbare dienstcontract voorgeschoteld kreeg voor het passagiersvervoer, kreeg Infrabel een soortgelijk document dat de overheidsvisie schetst inzake de spoorinfrastructuur de komende tien jaar.  Het doel van het ‘performantiecontract’ is de “toegankelijkheid van het grondgebied te versterken door aantrekkelijke spoorvervoersdiensten, via een efficiënte en veilige infrastructuur die volgens de hoogste standaarden wordt geëxploiteerd”, luidt de tekst van het kadercontract dat de komende anderhalf jaar onderwerp van onderhandelingen zal zijn.

De overheid wil onder andere inzetten op een nauwe samenwerking met spoorwegondernemingen, kandidaten, verladers, overheden, openbaarvervoermaatschappijen en andere infrastructuurbeheerders met het oog op een voortdurend verbeterde coördinatie binnen het spoorwegsysteem en tussen het spoorwegsysteem en zijn omgeving.

Actieve promotie spooraanbod

Er wordt ook van de infrastructuurbeheerder verwacht dat deze relaties met potentiële gebruikers van het spoorwegnet onderhoudt om deze naar het spoor te lokken. “Hij promoot actief de troeven van het Belgische spoorwegnet bij potentiële nieuwe gebruikers. Hij bevordert de lancering van nieuwe diensten en ondersteunt nieuwe kandidaten die op het netwerk willen rijden”, klinkt het.

De doelstelling is een verdubbeling van het vervoerde volume tegen 2030 door middel van een forse verbetering van het goederenvervoer per spoor. Behalve een klantgerichte insteek moet er ook aandacht geschonken worden aan internationale verbindingen en zeker ook de belangrijke centra van economische activiteit, zoals havens.

In deze context sluit het kader document aan bij de spoorvisie die eerder in de haven van Antwerpen gepresenteerd werd door Infrabel, Port of Antwerp en Railport Antwerpen. Daarin wordt een verdubbeling van het spoorgebruik nagestreefd voor de afwikkeling van het achterlandvervoer. Momenteel wordt er 7 procent van het achterlandvervoer per trein afgewikkeld. Dat percentage moet opgekrikt worden naar 15 procent in 2030.

Boete als doelen niet gehaald worden

Het contract voorziet in evenredige stimulerings- en sanctiemechanismen met betrekking tot de naleving van de doelstellingen. Er wordt een streefwaarde vastgesteld, en ook een boven- en ondergrens. Presteert Infrabel onder de minimale KPI-waarden dan wordt een boete opgelegd. Presteert het bedrijf boven verwachting dan ligt een bonus in het verschiet voor de leiding. Vijf jaar na de start van het contract wordt een grondige tussentijdse evaluatie gemaakt.

Over de precieze invulling van de doelstellingen wordt dus het komende jaar onderhandeld. In deze onderhandelingen zullen de financiën zeker ter sprake komen. In het openingsbod van de federale regering staat nog niets concreets over de financiering van het spoor. Het lijkt voor de hand liggend dat Infrabel net zoals de NMBS hun financiële eisenpakket opvoeren om de doelstellingen te realiseren.

De nieuwe contracten zullen na de uitgebreide onderhandeling naar verwachting eind 2022 worden afgesloten en gelden voor een periode van tien jaar.

Bekijk hier de ontwerpspecificaties voor de openbaredienst-verplichtingen:

Lees ook:

Auteur: Jerom Rozendaal