FR NL
Goederentrein NMBS

‘181 miljoen euro gaat naar het spoorgoederenvervoer’

Twee dagen na de aankondiging dat er een begrotingsakkoord bereikt is, raken er steeds meer details bekend. Het grootste deel van de 250 miljoen euro die voor het spoor is vrijgemaakt, gaat naar het spoorgoederenvervoer. Ook de lijn Brussel-Luxemburg krijgt aandacht en de overheid zet verder in op nachttreinen.

Met 250 miljoen euro behoort de spoorsector tot de grootste winnaars van de nieuwe begroting. Twee dagen nadat de coalitiepartijen een begrotingsakkoord bereikten, raken er steeds meer details bekend. De Tijd weet te melden dat een groot deel van het extra spoorbudget – 181 miljoen euro –  wordt geïnvesteerd in het goederenvervoer.

Deze investering past in de ambitie van de overheid om het goederenvervoer per spoor te verdubbelen tegen 2030. Een verbetering van de concurrentiepositie van het spoorvervoer moet ertoe leiden dat bedrijven bedrijven minder vaak een beroep doen op vrachtwagens om goederen te transporteren.

Verbeteren van de lijn tussen Brussel en Luxemburg

Een andere grote investering – 43 miljoen euro – is bestemd voor de lijn tussen Brussel en Luxemburg, vervolgt De Tijd. Een treinrit tussen beide steden duurt nu 3 uur en 18 minuten, terwijl de auto deze afstand van 217 kilometer een uur sneller aflegt. Door de snelheid van de lijn op te voeren, zouden allicht meer mensen voor de trein kiezen.

Verder gaat er 27 miljoen euro gaat naar het toegankelijker maken van de stations. Dat zou vooral ook rolstoelgebruikers of andere minder mobiele mensen moeten stimuleren om van de trein gebruik te maken.

Financiële steun voor aanbieders nachtvervoer

Ook de nachttreinen krijgen een steuntje in de rug. “Met de Belgische regering beslisten we om de nachttrein nu 2 miljoen euro extra steun te geven, om nieuwe aanbieders te stimuleren om de sprong te wagen en hun een directe steun toe te kennen”, laat Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) weten. Door de ondersteuning wordt het met andere woorden goedkoper voor aanbieders om ’s nachts over het spoor te rijden.

Groot potentieel voor nachttreinen

RegioJet European Sleeper nachttrein

De minister wijst op het grote potentieel van nachtvervoer. Uit een recent onderzoek, dat door het ministerie van Mobiliteit werd uitgevoerd,  zou blijken dat er onder Belgen grote interesse bestaat in het reizen per nachttrein. Maar liefst 62 procent van de respondenten zou graag gebruik willen maken van de nachttreinen. Dat is een groot onbenut potentieel ten opzichte van de 6 procent die nu van de nachttrein gebruikmaakt. “De sterren staan gunstig voor de nachttrein, want de interesse is groot”, concludeert Gilkinet dan ook.

De bewindvoerder constateert echter dat er aantal struikblokken zijn die de heropleving van de nachttrein in de weg staan. Zo is bij de opstart van nieuwe nachtverbindingen altijd een aanzienlijke investering, in afwachting van het opbouwen van een trouw reizigersaantal. Door financiële steun hoopt Gilkinet deze barrière te beslechten.

Lees ook: 250 miljoen euro extra naar spoor in nieuw begrotingsakkoord

Auteur: Jerom Rozendaal