FR NL

Laat de infrastructuur van het Nederlandse spoorwegennet treinen van 740 meter lang toe?

https://www.railfreight.com/railfreight/2022/04/08/are-the-netherlands-neglecting-infrastructure-upgrades-for-740-metre-trains/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20week%202022-14

Volstaat de infrastructuur van het spoorwegnet in Nederland om 740 meter lange treinen mogelijk te maken? Belangenorganisatie RailGood stelt dat de Nederlandse overheid een aanzienlijk begrotingstekort heeft dat de noodzakelijke netwerkupgrades zou kunnen vertragen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat spreekt dit echter tegen en zegt dat in 2023 concrete resultaten mogen verwacht worden.

Treinen van 740 meter lang staan ​​al lang op de verlanglijst van de Nederlandse spoorgoederensector. LTE Nederland zette in 2020 als eerste spoorvervoerder 740 meter lange treinen op de Nederlandse sporen in als onderdeel van een pilootprogramma, Ook in 2021 werd toestemming gekregen om langere treinen te laten rijden.

De mogelijkheid bestaat dus, maar het is echter zo dat het netwerk dergelijke capaciteit niet aankan als meer spoorvervoerders vragen om langere treinen te gebruiken. Er is dus behoefte aan netwerkupgrades om het gebruik ervan te veralgemenen, wat investeringen vereist. Waarna het verhaal ingewikkeld wordt.

Begrotingstekort van een half miljard, ja of nee?

RailGood waarschuwde op 25 maart dat de Nederlandse overheid “vergeten” had een budget vrij te maken voor upgrades van het spoorwegnet in Nederland om ​​treinlengtes van 740 meter mogelijk te maken. Wat nochtans een Europese verplichting is waar uiterlijk in 2030 aan moet voldaan worden.

De belangenorganisatie wees ook op het begrotingstekort van een half miljard euro, mede doordat het investeringsprogramma PHS (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer) zoveel heeft geïnvesteerd in reizigersspoorprojecten dat er geen rekening mee is gehouden met het feit dat het spoorwegennet geschikt moet worden gemaakt voor goederentreinen met een lengte van 740 meter”.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontkent

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat spreekt deze verklaring tegen. ProRail, de Nederlandse spoorbeheerder, heeft onderzocht welke maatregelen nodig zijn om het Nederlandse spoornet geschikt te maken voor treinlengtes van 740 meter. Geschat wordt dat de investeringen in totaal tussen de 0,5 en 1 miljard euro bedragen. Dit betekent echter niet dat er een begrotingstekort zou zijn. ProRail moet eerst bepalen of welke maatregelen nodig zijn en welke niet. ProRail onderzoekt momenteel de prioritaire projecten. Resultaten van dat onderzoek mogen in 2023 verwacht worden.”

Geen kwestie van verwaarlozing

Wat betreft het feit dat upgrades van de infrastructuur voor goederenvervoer per spoor vertraging oplopen door de focus op passagiersprojecten spreekt het ministerie klare taal. “Dit project wordt niet verwaarloosd. Nederland investeert adaptief in 740 meter treinlengte. We proberen de investeringen op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld binnen het PHS-programma. Technisch gezien kunnen de huidige rails een treinlengte van 740 meter aan. Er zijn echter meer opstel- en wachtsporen nodig, dus als er een probleem is met een langere trein, heeft dit geen invloed op het overige verkeer. Op dit moment is de capaciteit voor treinen van 740 meter beperkt. Met het realiseren van gesynchroniseerde investeringen zal de capaciteit voor langere treinen toenemen.”

Auteur: Jos Sterk