FR NL

Wat is de business case voor de invoering van ERTMS en hoe moet dit project worden gefinancierd?

Op RailTech Europe kunnen de bezoekers dit jaar alle informatie over ERTMS vinden waar ze naar op zoek zijn. RailTech Europe wordt dit jaar op 21-23 juni georganiseerd in de Jaarbeurs van Utrecht.

ERTMS (“European Rail Traffic Management System”) is een groot industrieel project dat wordt uitgevoerd door de Europese Unie, een project dat het spoorvervoer veiliger en concurrerender zal maken.

ERTMS is de laatste jaren een trending topic geworden als het over Europese spoorwegen gaat. Maar wat is het precies en wat zijn de doelen?

De business case-analyse van de inzet van ERTMS over de Core Network Corridors (CNC)

Als onderdeel van zijn werk is het Deployment Management Team belast met het uitvoeren van de economische analyse van de ERTMS-implementatie langs de 9 Core Network Corridors. voor de Europese spoorwegsector als geheel. In dit verband is een business case analyse over de installatie van ERTMS op de 9 Core Corridors uitgevoerd en gepubliceerd in 2019.

De businesscase is ontwikkeld om:

*Het aanvullen van de kennislacune met een economische analyse waarbij rekening wordt gehouden met het Europese spoorwegsysteem als geheel en met een corridorbenadering die verder gaat dan de bestaande nationale analyse;

*Het analyseren van de economische voordelen van een gecoördineerde invoering van ERTMS in overeenstemming met het Doorbraakprogramma en het Europese invoeringsplan, om ook te zorgen voor een betere planning van de beschikbare financiële middelen;

*Te zorgen voor een robuuste economische evaluatie van een belangrijk investeringsprogramma op lange termijn dat beschikbaar is voor de Commissie, de lidstaten en de spoorwegindustrie.

De business case-analyse is gebaseerd op enkele kernbegrippen

*Een analyse op Core Network Corridor (CNC)-niveau, de businesscase is gebaseerd op baten en kosten op CNC-niveau. De uitkomst kan dan verschillen vanuit het perspectief van de lidstaat.

*Een spoorwegsysteemperspectief, waarbij kosten en baten worden bekeken vanuit een sectorgeïntegreerd gezichtspunt, met inbegrip van de algemene inzet langs het spoor en de uitrusting van het wagenpark en niet op het niveau van individuele belanghebbenden (SO’s, infrastructuurbeheerders, leveranciers, lidstaten).

*Een differentiële benadering, waarbij situaties “zonder ERTMS” en “met ERTMS” worden vergeleken en geanalyseerd in de 3 verschillende scenario’s van schattingen en ERTMS-inzet van 2016 tot 2045:

S0 Patchy-implementatie, die ervan uitgaat dat er absoluut geen coördinatie is tussen belanghebbenden, zowel “verticaal” (stakeholders van verschillende “aard” die aan dezelfde geografische reikwijdte werken) als “horizontaal” (stakeholders van dezelfde aard die aan verschillende geografische reikwijdte werken);

S1 Conservatief scenario, het basisscenario waarin aannames en schattingen worden gebruikt zoals geleverd door input van belanghebbenden en huidige praktijk/ervaring met investeringen in ERTMS-implementatie;

S2 Ambitieus scenario, in welk geval enkele nieuwe aannames zijn opgenomen en waar de S1-aannames gunstiger worden beoordeeld op basis van de verwachte positieve effecten van het Doorbraakprogramma en de verwachtingen van de belanghebbenden;

S3 Volledig interoperabel Level 2 netwerkscenario, waarbij het effect van een volledige baaninzet van alleen ERTMS Level 2 wordt getest in vergelijking met het S2-scenario.

‘Meer weten over dit onderwerp? Op 21-23 juni gaan we hier dieper op in tijdens het congres/ workshopprogramma op RailTech Europe’.

Auteur: Jos Sterk