Overweg Oudegem uitgerust met flitscamera’s om verkeersveiligheid te verbeteren

Infrabel plaatst ‘flitscamera’s’ aan overweg om verkeersveiligheid te verbeteren

Infrabel heeft vorige week bij de spooroverweg in Oudegem ‘flitscamera’s’ in gebruik genomen. Het gaat om roodlichtcamera’s die autobestuurders detecteren die rood licht aan de overweg negeren. Doel van het pilootproject, dat bij welslagen verder uitgerold wordt, is de verkeers- en spoorveiligheid aan overwegen te verhogen. 

Het is de eerste keer dat een systeem van roodlichtcamera’s wordt toegepast in België. De lancering gebeurde in aanwezigheid van onder meer de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en is een gezamenlijk project van Infrabel, de politie, justitie en de stad Dendermonde.

Zware ongevallen

Met het pilootproject willen de betrokken partijen de veiligheid bij spooroverwegen verhogen. Deze overwegen zijn jaarlijks het toneel van talloze ongevallen. Zo werden er in 2020 23 zware ongevallen vastgesteld waarbij negen doden en vier zwaar gewonden vielen. Door corona en het lagere aantal weggebruikers lagen deze aantallen lager dan in de jaren ervoor. In 2019 vielen er nog 45 ongevallen aan overwegen te betreuren, waarbij zeven doden en zes zwaargewonden vielen.

Aantal zware ongevallen aan spooroverwegen

In meer dan de helft van de gevallen zijn de ongevallen te verklaren door het niet respecteren van de verkeersregels aan overwegen door weggebruikers die niet stoppen voor een rood licht, aan slagbomen die gesloten of in beweging zijn en wanneer de bel rinkelt.

Roodlichtinbreuken

Het pilootproject aan de overweg Oudegemsebaan in Oudegem  bij Dendermonde probeert deze verkeersovertredingen tegen te gaan. Deze overweg is een drukke locatie voor het trein- en wegverkeer en een hotspot voor roodlichtovertredingen. Dit blijkt uit een onderzoek dat in juni 2019 werd uitgevoerd door het Vias institute. In negentien dagen tijd constateerde het Belgisch kenniscentrum voor verkeersveiligheid en mobiliteit 862 roodlichtinbreuken, gemiddeld meer dan 45 per dag. Dit onderzoek wordt herhaald nadat de roodlichtcamera’s actief zijn.

De intelligente camera’s bestaan uit een camera voor automatische nummerplaatherkenning en een overzichtscamera. Wanneer een autobestuurder aan deze overweg door een rood licht rijdt, wordt dit geregistreerd door deze roodlichtcamera’s die de beelden versturen naar een centrale databank van de Federale Politie. Na analyse van de camerabeelden krijgen de verkeersovertreders een boete thuisgestuurd.

Roodlichtcamera’s detecteren via nummerplaatherkenning bestuurders die rood licht negeren

Het roodlichtcameraproject aan de overweg in Oudegem zal als test dienen voor de eventuele uitrol van soortgelijke roodlichtcamera’s aan andere overwegen in België. Momenteel worden er voorbereidingen getroffen om de camera’s op twee andere testlocaties op te hangen: een overweg in Waver en een overweg in Kallo. Een mogelijke datum van ingebruikname is er nog niet.

Lees ook:

Auteur: Jerom Rozendaal