FR NL

Infrabel en politie organiseren nationale actiedag tegen spoorlopen             

De Spoorwegpolitie en Infrabel organiseren vrijdag een grootschalige, nationale actiedag tegen spoorlopen. De hele dag vinden er gerichte controles plaats aan stations en overwegen. De actie richt zich met name op jongeren op de laatste schooldag voor de herfstvakantie. Het doel is om hen bewust te maken van de veiligheidsregels bij overwegen. 

De controleacties van politieagenten op een dertigtal locaties in Vlaanderen, Brussel en Wallonië vinden plaats tussen 6.30 en 22.00 uur. Spoorlopers en ook weggebruikers die de verkeersregels aan overwegen overtreden, worden beboet. Daarnaast worden mensen in de buurt van de overweg preventief aangesproken om ze bewust te maken van de gevaren.

Aantal ongevallen aan overwegen in de lift

Voor de noodzaak van deze sensibiliseringsacties wijzen Infrabel en de Spoorpolitie op het aantal ongevallen in het eerste semester van 2021. Tijdens het eerste semester van 2021 waren er zeventien ongevallen aan overwegen waarbij vijf dodelijke slachtoffers en drie zwaargewonden vielen. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar toen er in dezelfde periode twaalf ongevallen, vijf doden en een zwaargewonde vielen. “Tijdwinst” of “geen geduld hebben” is volgens Infrabel de vaakst gehoorde uitleg bij overtredingen aan een overweg.

Spoorlopen wordt vaker gemeld

Ook het aantal meldingen van spoorlopen zat in de lift tijdens de eerste zes maanden van het jaar, van 310 meldingen vorig jaar naar 320 dit jaar. Tijdens het eerste semester van 2020 vielen er drie doden en zes zwaargewonden te betreuren, dit jaar waren dat drie dodelijke slachtoffers. Voor het hele jaar 2020 waren er 614 meldingen van spoorlopen (met vijf doden tot gevolg) en gebeurden er 23 ongevallen aan overwegen (met 9 doden tot gevolg).

“Behalve het menselijk drama voor familie en vrienden, hebben deze incidenten en ongevallen samen vorig jaar dagelijks bijna zes uur aan vertraging op het spoornet veroorzaakt”, laat Infrabel weten. In 2020 heeft Infrabel 95.943 minuten vertraging (gemiddeld 4u22/dag) geregistreerd door spoorlopen en 33.191 minuten (gemiddeld 1u30/dag) vertraging als gevolg van ongevallen en incidenten aan overwegen.

Vervanging overwegen waar mogelijk

Voor Infrabel was de actie van de spoorwegpolitie aanleiding om haar sensibiliseringscampagne nieuwe elan in te blazen. Veiligheid aan overwegen is een prioriteit van het staatsbedrijf. Het streeft er naar om zoveel mogelijk overwegen te vervangen voor alternatieven zoals brug of tunnel. In juni werden ook de eerste roodlichtcamera’s aan een overweg in Dendermonde in gebruik genomen in het kader van een proefproject. Ook loopt er een proef met waarschuwingsalarm.

Andere maatregelen tegen spoorlopen en gevaarlijk oversteken van overwegen zien onder meer de verhoging van perrons, de installatie van detectiecamera’s tegen indringing van het spoor, struikelmatten, het plaatsen van omheiningen langs het spoor en de installatie van de eerste “intelligente” afsluitingen met bewegingssensoren, zoals in Jambes.

Sensibiliseringscampagne en hogere boetes

Daarnaast vinden er bewustwordingscampagnes plaats. Zo werd recent de online media campagne ‘Unfinished Stories’ hernieuwd. De campagne vertelt het verhaal van Charlotte, een meisje van twaalf jaar, die in 2014 helaas is overleden toen ze op een spoorwegovergang een selfie aan het maken was. De mama van het tienermeisje vertelt over de gevaren die mensen lopen wanneer ze zich op de sporen begeven.

Het gevaar van spoorlopen heeft ook de aandacht van de politiek. Recent werd de wetgeving hieromtrent aangescherpt. Het betreden van het spoorwegdomein is een overtreding vierde categorie met mogelijk onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor een periode van drie tot zes maanden en een boete van 300 euro (500 euro in geval van recidivisme). Overtredingen aan overwegen kunnen boetes opleveren van 320 tot 4.000 euro en een rijverbod voor een periode van acht dagen tot vijf jaar.

Lees ook: 

Auteur: Jerom Rozendaal