FR NL

Een reddingsoefening in het station van Bergen op verzoek van de GRIMP

2021, Wikimedia Commons

Op 19 september organiseerde het station van Bergen een oefening van de Groep voor Verkenning en Interventie in Gevaarlijke Omgevingen (GRIMP) van de provincie Henegouwen.

Op verzoek van de Groep voor Verkenning en Interventie in Gevaarlijke Omgevingen (GRIMP) van de zone Henegouwen-Centrum, was het station van Bergen afgelopen maandag het toneel van een interventie door brandweerlieden gedurende enkele uren.

Een ‘moeilijk’ station

Het doel van de oefening was om reddingstechnieken in gevaarlijke omgevingen te verbeteren om slachtoffers in echte situaties beter te kunnen helpen.

De oefening onder supervisie van de NMBS-teams en de reddingswerkers is niet gemakkelijk als je de architectuur van de plaats kent. Het betreft namelijk het beroemde station van Calatrava waarvan de vormen allemaal in bochten zijn. Ook de top van het station ligt op grote hoogte.

De specialiteit van de GRIMP is ingrijpen op het gebied van verkenning en redding in natuurlijke en kunstmatige omgevingen waar de traditionele middelen van brandweerlieden ongeschikt en/of onvoldoende zijn of waarvan het gebruik gevaarlijk is vanwege hoogte of diepte.

Perfecte vaardigheden op een belangrijke structuur

De GRIMP ZHC-teams werken voornamelijk in stedelijke, industriële en natuurlijke omgevingen, ze wilden van de gelegenheid gebruik maken om hun vaardigheden te perfectioneren op een grote structuur. De oefening stelde de brandweerlieden ook in staat om de toegangspunten tot het nieuwe station van Bergen en de beperkingen van de spoorwegomgeving, zoals de aanwezigheid van passagiers, de bovenleiding en het treinverkeer, beter te begrijpen.

“De NMBS werkte mee aan deze oefening om te zorgen voor een effectieve en snelle evacuatie van haar personeel of externe werknemers in geval van een mogelijk incident of ongeval in de infrastructuur van het station”, zegt Frédéric Beugnies, belast met het toezicht op de stationssite van Bergen en veiligheidsaspecten.

Auteur: Jos Sterk