FR NL

Primeur voor Belgische spoorwegen bij modernisering van de As 3

Copyright Infrabel

In het kader van de prioritaire trans-Europese projecten die de Europese Commissie vastlegde, beslisten de Belgische regering en het Waals Gewest in 2006 om de lijnen tussen Brussel en Luxemburg grondig te moderniseren. Dit project wil het het spoor competitiever en meer rendabel maken door de snelheid te verhogen.

Dit gebeurt onder meer door de elektrische installaties te vernieuwen en een efficiënter 25.000 volt voedingssysteem in te voeren. Om de impact op het treinverkeer te beperken, maakt TUC RAIL, een filiaal van de Belgische infrastructuurbeheerder Infrabel, gebruik van een gemengde “3.000 – 25.000 volt” bovenleidingstechnologie die nog nooit eerder in Europa werd toegepast!

Een 175 km lange “As 3” die gemoderniseerd moet worden

Dit project wordt ook wel de modernisering van de As 3 genoemd. Het is één van de meest ambitieuze projecten die momenteel op het Belgische spoornet worden uitgevoerd. Het loopt van de rand van Brussel (knooppunt Louvain-la-Neuve bij Ottignies) tot Aarlen over een afstand van 175 km. Het werd toevertrouwd aan TUC RAIL, een dochteronderneming van spoornetbeheerder Infrabel, gespecialiseerd in de bouw van nieuwe spoorweginfrastructuur en in de aanpassing en modernisering van bestaande infrastructuur.

Modernisering bovenleidingstechnologie

Deze “modernisering van As 3” voorziet in de vernieuwing van oude uitrustingen (sporen, seinen, bovenleidingen) of bruggen en tunnels waarvan het vrijeruimteprofiel te smal is. De modernisering omvat ook een volledige herelektrificatie. De meeste van de huidige stroomvoorzieningsinstallaties, waaronder de onderstations op 3.000 volt gelijkstroom, zijn verouderd.

Met deze werkzaamheden willen Infrabel en TUC RAIL de snelheid, de belasting en de frequentie van het treinverkeer verhogen en daar is meer elektrisch vermogen voor nodig.

Auteur: Jos Sterk