FR NL
Georges Gilkinet

Beleidsnota 2022: Meer treinen en versneld onderhoud in 2022

De NMBS zal in 2022 tot 5 procent meer treinen inzetten en de overheid wil inzetten op de versnelling van dringende onderhouds- en vernieuwingswerken aan het spoor. Dit is nodig om de kwaliteit van het spoorverkeer te verhogen. Bevoegd minister van Mobiliteit Georges Gilkinet is wel nog op zoek naar financiering om dit te realiseren. Dit staat in de algemene Beleidsnota 2022 die deze week voorgesteld werd aan de Commissie Mobiliteit.

Volgens de beleidsnota van Gilkinet hebben Infrabel en de NMBS de meest dringende onderhouds- en vernieuwingswerken in de loop van 2021 al kunnen versnellen en andere werken kunnen voltooien. “Deze inspanning zal in 2022 worden voortgezet. Concreet betekent dit dat de nodige onderhouds-, renovatie- en uitbreidingswerkzaamheden aan het net moeten worden uitgevoerd om de sporen te onderhouden en te verbeteren.”

“Na jaren van desinvestering kunnen de noodzakelijke werkzaamheden slechts gedeeltelijk worden gefinancierd via de gebruikelijke jaarlijkse investeringssubsidies van Infrabel en de NMBS”, laat de minister weten. Hierin kadert ook het Boost Plan dat dit jaar voor het spoor werd opgezet en waarmee 365 miljoen euro extra is verkregen in het kader van het Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV).

Op zoek naar geld voor investeringen in spoor

De voorzetting van de ‘versnelde herstelling en vernieuwing’ van het spoor in 2022 is volgens Gilkinet nodig om een veilig en kwaliteitsvol spoorverkeer voor reizigers en goederen mogelijk te maken en zo de modal shift te stimuleren. De minister geeft aan dat ook de bestaande financiële middelen niet toereikend zijn en hij nog op zoek is naar financiering voor de plannen. “In de komende maanden zal ik alle mogelijke hefbomen activeren om de extra budgetten te verkrijgen die nodig zijn om de ambities van onze regering voor het spoor waar te maken.”

Met de geplande investeringen in de spoorinfrastructuur speelt Gilkinet indirect in op de wensen van consumentenorganisaties TreinTramBus, Navetteurs.be en Test Aankoop. Deze uitten woensdag hun zorgen over de toestand van het Belgische spoor. Het treinmaterieel zou volgens de organisaties in een verouderde staat verkeren. Infrabel weerlegde de zorg dat de veiligheid van het treinverkeer in gevaar zou zijn, maar beaamde dat er snelheidsbeperkingen gelden op sommige trajecten “om de infrastructuur te sparen, of om “nieuwe infrastructuur in te rijden”.

Investeringen langs de lat van ‘Visie 2040’

Bij de modernisering van de spoorinfrastructuur is een belangrijke rol weggelegd voor de “Visie 2040”. Hierin worden de prioriteiten van de Belgische spoorwegen voor de volgende 20 jaar bepaald en in functie hiervan zullen investeringen gedaan worden. Dit document moet de samenhang garanderen tussen toekomstige investeringsplannen en het openbare dienstencontract en het performantiecontract van de autonome overheidsbedrijven die gepland zijn voor 2022.

De minister is van zins komend jaar meer treinen te laten rijden. Vanaf december 2021, als het nieuwe dienstrooster ingaat, zullen er meer tot 5 procent meer treinen reiden op het Belgische spoor. In het transportplan 2020-2023 van NMBS is voorzien dat  er meer treinen rijden in de ochtends, de avonds en in het weekend. Ook wordt er gehoopt op een verhoging van het passagiersvervoer in de nacht. Daarbij stelde de overheid eerder eerder al 2 miljoen euro in het vooruitzicht om de uitbouw van het aanbod van nachttreinen mogelijk te maken.

Veiligheid, klimaatafdruk en biodiversiteit

Het treinvervoer verder uitbouwen, vereist ook meer veiligheid aan de spoorlijnen. “Ongevallen op spoorwegovergangen kosten jaarlijks nog te veel mensenlevens”, lezen we in het beleidsdocument. De minister wil eveneens de portemonnee trekken voor concrete acties om het aantal slachtoffers te verminderen. Daarbij wil hij ook de procedure voor de afschaffing van spoorovergangen vereenvoudigen. Hiervoor is een wetstekst in voorbereiding die in 2022 afgerond zal worden.

Voor volgend jaar heeft de minister ook oog voor vergroening. Zo wil hij de spoorwegen “milieuvriendelijker maken en is het ook belangrijk het energieverbruik van treinen, stations en andere gebouwen te verminderen en tegelijk de biodiversiteit in stand te houden.” In het geval van dat laatste is het snel bannen van pesticiden bij spoorwegbedrijven ook een prioriteit.

Lees ook:

Consumentenorganisaties: Gebrek aan spooronderhoud risico voor treinreizigers

Onderwerpen: , ,

Auteur: Jerom Rozendaal