FR NL
NMBS-trein op Antwerpen Centraal

Belangenclub ALLRail heeft regering en NMBS in het vizier

Een Desiro Main Line van de NMBS2013, Alfenaar / Flickr.com / Wikimedia Commons, Alfenaar

De Europese belangenorganisatie voor private spoorbedrijven ALLRail heeft aan de bel getrokken bij de federale regering. De gunning die regering voor ogen heeft voor NMBS zou in strijd zijn met het Europees recht. AllRail dreigt daarom met een klacht over de gang van zaken bij de Europese Commissie.

Het Europese spoorvervoer moet geliberaliseerd worden en mede om die reden komt er in 2025 een verbod op de zogeheten onderhandse gunningen voor een monopoliepositie. De federale regering heeft alsnog zo’n positie voor NMBS voor ogen voor de komende tien jaar. Ondanks dat nog niet aan alle voorwaarden daarvoor voldaan is, meent AllRail op basis van wat er bekend is dat het plan onder meer te kort schiet op het onderdeel proportionaliteitsbeginsel, schrijft De Standaard.

Het is niet voor het eerst dat de belangenverenging aan de bel trekt over onderhandse gunningen. In september kreeg de kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat in Nederland ook al een brandbrief op de mat, net zoals de Kamercommissie Mobiliteit deze maand in Brussel.

Ook in de brief aan de Nederlander zegt AllRail dat het voornemen om NS opnieuw de diensten op het hoofdnet te laten uitvoeren in strijd is met Europese regels. Ook zou het plan van de staatsecretaris de rechtmatigheidstoets bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg niet kunnen doorstaan, aldus de belangenclub.

Auteur: Nick Augusteijn