FR NL
IJsvrij houden materieel heeft prioriteit bij NMBS in de winter

Winterplan NMBS: treinen rijdend houden en reizigerscomfort garanderen

IJsvrij houden materieel heeft prioriteit bij NMBS in de winter – @Infrabel

Treinmaterieel rijvaardig houden en het comfort van reizigers garanderen: dat zijn de prioriteiten als bij de NMBS op 1 november het winterplan in werking treedt. Eerder wijdde infrabeheerder Infrabel al uitgebreid uit over de wintermaatregelen, nu zet ook de NMBS tegenover Railtech uiteen welke maatregelen er genomen worden als de temperatuur onder het nulpunt zakt.

Spoorinfrabeheerder Infrabel en vervoerder NMBS hebben een gemeenschappelijk winterplan dat op 1 november ingaat, vertelt NMBS-woordvoerder Bart Crols. “Uiteraard worden de maatregelen die wij nemen, ook nauw gecoördineerd met de maatregelen van onze partner Infrabel.”

Wat zijn de grootste winter risico’s van NMBS?

In geval van vrieskoude of sneeuwval is het op de eerste plaats kies het materieel rijvaardig te houden en het comfort van onze reizigers te waarborgen?

Welke maatregelen worden genomen?

Wat betreft het comfort en de veiligheid van reizigers moet je onder andere denken aan het sneeuw en ijsvrij houden van de perrons en de toegangspaden vanaf het station. Hierbij wordt er ook veel samengewerkt met de gemeentes. Voor de eerste vertrekken ’s ochtends wordt de temperatuur tot 22 graden verhoogd om de rijtuigen voor te verwarmen opdat de reizigers onmiddellijk in een aangename temperatuur kunnen reizen.

Wat kan er met het materieel van NMBS gebeuren bij winters weer?

Als het materieel ’s nachts stilstaat, ontstaat er risico op bevriezing en condensatie van mechanische en elektrische onderdelen. Daarbij moet ik opmerken dat de risico’s bij oud materiaal groter zijn dan bij het nieuwere materiaal?

Wat doet de NMBS om het materiaal veilig te houden?

Bij temperaturen onder 0 graden wordt het materieel verwarmd om een temperatuur van 5 graden te behouden. Dat moet ervoor zorgen dat de eerste vertrekken van de treinen zo vlot mogelijk verlopen. Daarnaast wordt er preventief op beweegbare onderdelen van remmen of deuren antivries of alcohol aangebracht om het blokkeren te vermijden.

Treinbestuurder past rijstijl aan bij winterse omstandigheden

Worden er ook preventieve controles uitgevoerd, zoals Infrabel bijvoorbeeld gevoelige wissels naloopt?

Absoluut. Er is uiteraard extra nazicht van een aantal gevoelige systemen, zoals verwarming, koppeling, batterijen, pantograaf of pneumatische circuits. Ook de remmen worden regelmatig getest en de stoomafnemer wordt frequent op- en neergelaten zodat deze niet vastvriest. Mede hierom worden de locomotieven bij vorst ook onder spanning gehouden, zodat deze testen uitgevoerd kunnen worden.

Wat als er toch panne voorvalt?

Behalve preventieve maatregelen houden we ook bijkomend personeel stand-by. Deze rukken uit als er zich problemen voordoen herstellen defect materieel zo snel als mogelijk.

Hoe ziet de samenwerking met NMBS er uit?

Tijdens winterse periode is er uitvoerig contact en zitten specialisten bij elkaar. Mede op basis van informatie van Infrabel over de infrastructuur worden onze treinbestuurders geïnformeerd. Bij moeilijke weersomstandigheden hanteren ze een aangepaste snelheid en remstijl.

Lees ook: Winterplan Infrabel: inzet antivriesmiddel en het alertsysteem wisselverwarming

Onderwerpen: , , , , ,

Auteur: Jerom Rozendaal