FR NL

De M7-metro’s blijven aankomen op het MIVB-net

De MIVB gaat in 2022 verder op haar elan. Een tweede TNG werd eind april geleverd. De levering van de volgende exemplaren van de “Tram New Generation” wordt de komende jaren voortgezet en geleidelijk versneld.

De M7-metro’s blijven aankomen op het MIVB-net. Er zijn momenteel 10 exemplaren van de M7 in omloop. Wat de bussen betreft, begint de MIVB met het opstellen van specificaties voor de aankoop van nieuwe elektrische bussen. Dankzij deze extra voertuigen wordt de vloot de komende jaren almaar groener.

Verdere verhoging van de frequenties gepland

Vanaf september is een verdere verhoging van de frequenties gepland. In de metro zullen de reizigers ​ ’s avonds tot het einde van de dienst kunnen genieten van een doorkomst om de 10 minuten, met andere woorden een doorkomst om de 5 minuten op de gemeenschappelijke gedeelten van de lijnen. ‘s Ochtends zal de frequentie eveneens 10 minuten bedragen op weekdagen en 15 minuten in het weekend.

De frequentie op lijn 71, de drukste buslijn van het netwerk, wordt verhoogd tot een frequentie van één bus om de 4 minuten. Deze toename is nu mogelijk dankzij de verbeteringen die op het traject werden aangebracht, waardoor deze buslijn sneller en vooral regelmatiger is geworden. ​

Lancering digitale Brupass voorzien in 2023

De voorbereiding van de digitale Brupass gaat verder, met een lancering voorzien in 2023. Met deze nieuwe interoperabele formule kunnen reizigers hun ticket onmiddellijk in de mobiele app kopen en valideren.

Auteur: Jos Sterk