FR NL

Een voorbeeld voor België? Franse overheid financiert low-cost signaleringsproject

SNCF Class Z 24500 (ter) at Luxembourg train station2009, Wikimedia Commons

In Frankrijk gaat het NS2F “New Frugal Rail Signalling” consortium onder leiding van Thales de contractfase in met ADEME.

Thales en haar partners GeoSat, Setec Ferroviaire, Clearsy en de regio New Aquitaine, verenigd in het NS2F-consortium, bij het ontwikkelen van een vereenvoudigd, digitaal en innovatief signalerings- en besturingssysteem.

Dit systeem moet het mogelijk maken om de kleinere spoorlijnen nieuw leven in te blazen en om de veiligheid op het net te verbeteren, met name bij overwegen.

Garantie van interoperabiliteit

De ontwikkeling van dit systeem gaat gepaard met een garantie van interoperabiliteit met het hoofdnetwerk en met een verlaging van de investerings- en exploitatiekosten van meer dan 30%.

L’Agence pour la Transition Ecologique (ADEME of het Agentschap voor Ecologische Transitie van de Franse regering) onderhandelt over een contract daaromtrent met het consortium New Economic Rail Signalling.

Kosten voor de korte spoorlijnen moeten naar omlaag

Het NS2F-consortium werkt al samen met de SNCF in het project Innovative Light Train, voor de herconfiguratie van de mobiliteitsbehoeften in de verschillende delen van het land en voor de revitalisering van de Fine Service Lines op het Frans grondgebied.

Het doel is dat de spoorexploitatie van deze 12.000 km lange maar vaak sterk verouderde lijnen weer zowel economisch duurzaam als aantrekkelijk moet worden voor reizigers.

De kleinere spoorlijnen in Frankrijk hebben het moeilijk. Bijna 10.000 kilometer lijnen met een classificatie van 7 tot 9 volgens de UIC-criteria lijden onder aanzienlijke desinvesteringen, maar hebben ook vrij hoge onderhoudskosten (bruggen, signalisatie, enz.)

Bij het zoeken naar een oplossing om ze nieuw leven in te blazen ontstond het idee om de signalisatieapparatuur aan de randen van de sporen te verlichten.

Vijf projecten geselecteerd

In het kader van de afspraken gemaakt door de Franse staat om de toekomst van de lijndiensten op het grondgebied te garanderen zoeken de gewesten, die de Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM of Organiserende Autoriteiten van Mobiliteit) uitmaken, oplossingen om de totaalkosten te verminderen (aankoop van uitrusting , exploitatie- en onderhoudskosten, enz.) terwijl het aanbod op deze lijnen behouden blijft of zelfs wordt uitgebreid.

Vorig jaar selecteerde Ademe, het milieuagentschap van de Franse regering, vijf projecten voor de ontwikkeling van lichtere treinen en technologieën als onderdeel van het digitaliserings- en decarbonisatieprogramma voor het spoorvervoer dat in juli 2021 werd gelanceerd.

Het concept van lightrail

Een van de projecten in ontwikkeling is het innovatieve concept van lightrail, waarvan het nieuwe lichte rollend materieel werd ontwikkeld door CAF, kan functioneren via digitale signalering per satelliet. Zodat de benodigde hoeveelheid online-apparatuur en de bijbehorende onderhoudskosten worden verminderd. Dit project sluit naadloos aan bij het NS2F-project.

Het steunbedrag dat door het Frankrijk 2030 Comité voor de financiering van het NS2F-project is goedgekeurd, bedraagt ​​7.163.753 euro. En het is nog steeds de Ademe die verantwoordelijk is voor het beheer van deze subsidie ​​die aan NS2F is toegekend in het kader van het regeringsprogramma Frankrijk 2030.

Dit programma stelt in totaal € 54 miljard beschikbaar voor innovatieprojecten die gericht zijn op het duurzaam transformeren van belangrijke sectoren van de economie en het positioneren van Frankrijk als wereldleider op het vlak van duurzaamheid.

Auteur: Jos Sterk