FR NL

Prioritaire energievoorziening in Duitsland: veel ophef om niets?

DB BR 101 und BR 346 auf einem Bahngelände am S-Bahnhof Warschauer Straße in Berlin.2009, Wikimedia Commons via Flickr, Tobias Nordhausen

De toekenning van prioriteit aan het spoorvervoer in Duitsland wat energievoorziening betreft werd twee maanden geleden op 24 augustus afgedwongen en zal naar verwachting zes maanden ingevoerd blijven.

Spoorgoederenvervoerders hadden destijds gemengde reacties op het beleid van de Regeling Energiezekerheid Vervoer. Volgens woordvoerders van Deutsche Bahn en het Netwerk van Europese Spoorwegen (NEE) verloopt alles tot nu toe echter relatief soepel.

Voorlopig geen luidruchtige goederenwagons

DB verklaarde onlangs dat RU’s nog niet veel verzoeken hebben ingediend sinds de maatregel is ingevoerd, wat heeft geleid tot zes dagelijkse treinen sinds begin oktober. “De stiptheid van deze treinen is bovengemiddeld en de impact op de algehele stiptheid is minimaal. Er hoefden geen bestaande paden te worden gewijzigd”, benadrukt DB.

Bronnen binnen NEE voegden eraan toe dat het tot nu toe niet nodig is geweest om luidruchtige goederenwagons opnieuw in werking te stellen, wat de maatregel toelaat.

Wat heeft DB tot nu toe gedaan?

NEE wees er nogmaals op dat het beleid alleen van toepassing is op Duitsland. “De maatregel geldt niet in Nederland, wat tot problemen kan leiden bij grensstations”, aldus de woordvoerder. DB zei echter dat ze alle betrokken infrastructuurbeheerders in de buurlanden hebben geïnformeerd en om hun steun hebben verzocht in het geval dat internationale energietransporten om behandeling vragen onder de verordening”.

150 kolenwagons per maand

DB heeft ook verklaard dat haar dochteronderneming DB Cargo klaar is om ongeveer 150 kolenwagons per maand te reactiveren. Het doel van deze wagons is om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar energievoorziening die in de winter zal ontstaan. Ze zijn ook uitgerust met fluisterremmen om het mogelijke overtollig geluid te compenseren.

De implementatie van de verordening

DB gaf enige uitleg over de manier waarop de regeling wordt geïmplementeerd: “EnKo-treinen (treinen die energievoorraden vervoeren) die met prioriteit zijn aangevraagd, krijgen voorrang bij de dispatching voor al het andere verkeer op het netwerk, met als enige uitzondering urgente hulptreinen”.

Vier redenen

Aanvragers kunnen EnKo vervoer aanvragen om vier redenen. Ten eerste om een ​​ononderbroken werking van de raffinaderijen te verzekeren en om leegstand van tankparken voor minerale olie die per spoor worden bevoorraad te voorkomen.

De derde reden is om te voldoen aan de voorraadverplichtingen van energie-installaties. Duitse energiecentrales moeten namelijk extra voorraden opslaan in geval van nood. Ten slotte kan EnKo-transport worden gevraagd om ervoor te zorgen dat andere energiecentrales hun brandstof kunnen uitwisselen, zodat deze kan worden gebruikt om de energievoorziening veilig te stellen.

Aanvragen voor treinpadtoewijzingen moeten uiterlijk tien kalenderdagen voor de vervoersdatum worden ingediend. “Het bewijs van deze verantwoordingen wordt samen met de treinpadaanvraag ingediend bij de spoorinfrastructuurbeheerder of de exploitant van de dienstvoorziening. Ze moeten ook een bevestiging van de aanbestedende dienst bevatten dat het aangemelde transport voldoet aan de revisie-eisen”, aldus de DB-woordvoerder.

Auteur: Jos Sterk