FR NL
Zandloperhalte (halte Wijnheuvelen, Schaarbeek)

Hinder voor metro en tram door vakbondsstaking vrijdag 10 maart

Zandloperhalte (halte Wijnheuvelen, Schaarbeek)2022, Matthias Vanheerentals

Het gemeenschappelijke vakbondsfront ACV/ACOD/VSOA houdt op vrijdag 10 maart een nationale stakingsdag. Hieraan neemt ook personeel van de MIVB, De Lijn en de NMBS deel. Dat betekent dat de dienstverlening verstoord zal zijn.

Het gemeenschappelijke vakbondsfront ACV/ACOD/VSOA voert komende week actie in de openbare sector. De week wordt afgesloten op vrijdag 10 maart met een nationale stakingsdag in alle openbare sectoren. Met hun actie roepen de vakbonden de overheid op voor een versterking van de openbare diensten in al hun geledingen. De vakbondsactie kan in heel Vlaanderen hinder veroorzaken voor de dienstverlening door de bussen en trams van De Lijn. Hoe groot de impact op de dienstverlening zal zijn, en waar die het meest voelbaar wordt, staat momenteel nog niet vast.

Aangepaste dienstverlening

In het kader van het decreet continuïteit van de dienstverlening zorgt De Lijn alleszins voor een aangepaste dienstregeling. Deze wordt samengesteld op basis van de werkwillige machinesten en chauffeurs. Woensdagavond 8 maart zal deze aangepaste dienstregeling bekend zijn, en dus ook de omvang van de hinder. De routeplanner zal vanaf woensdagavond 8 maart, zowel op de website als in de app, alle ritten tonen die zullen rijden op vrijdag 10 maart. De Lijn betreurt de hinder die de vakbondsstaking veroorzaakt voor haar bus- en tramreizigers.

MIVB verwacht hinder

De MIVB verwacht forse hinder op haar net en vraagt de reizigers in de mate van het mogelijke in een alternatieve oplossing voor het openbaar vervoer te voorzien voor hun verplaatsingen die dag. De MIVB verwacht een grote mobilisatie van haar personeel. De bus-, tram- en metrolijnen zullen dus ernstig verstoord zijn. In de mate van het mogelijke zal de MIVB haar inspanningen concentreren op de dienstverlening op de belangrijkste lijnen en op een zo groot mogelijke geografische dekking. De capaciteit van het netwerk zal echter beperkt zijn. De frequenties zullen lager liggen dan normaal en sommige lijnen zullen niet kunnen rijden. De MIVB vraagt haar reizigers dan ook om nu al alternatieve oplossingen te plannen voor hun verplaatsingen op die dag. Ook bij NMBS zal er hinder zijn, maar er wordt wel gezorgd voor een alternatieve treindienst. Woensdag volgen daarover meer details.

Auteur: Matthias Vanheerentals