FR NL
Conducteur overvallen op station Hasselt

NMBS betaalt overuren uit na bezoek sociale inspectie

De NMBS heeft besloten de hardnekkige overuren van het spoorpersoneel uit te betalen. De beslissing komt nadat eerder de sociale inspectie had geëist dat NMBS het probleem tegen eind maart zou oplossen. Alhoewel de beslissing eind vorige week tot een aantal kleinschalige, wilde stakingen had geleid, is de rust teruggekeerd. 

“NMBS en HR Rail hebben enkele maanden geleden een delegatie van de sociale inspectie ontvangen om uitleg te geven over de moeilijkheden die medewerkers ondervonden om hun overuren en compensatierust te recupereren”, laat een woordvoerder van HR Rail, de personeelsdienst van NMBS en Infrabel weten aan RailTech.

Deadline eind maart 2022

De inspectie eiste dat NMBS de vertraging in de recuperatie van de extra uren voor eind maart 2022 zou oplossen. De openbare vervoersmaatschappij heeft hierop besloten om de dagen die niet kunnen worden gerecupereerd, uit te betalen.

Deze beslissing, die vorige week donderdag genomen werd, stemde niet alle medewerkers tevreden. In reactie op het besluit werden vrijdag een aantal kleinschalige, wilde stakingen uitgevoerd. Inmiddels is de rust volgens HR rail teruggekeerd.

“Jaren aanslepend probleem”

De cumulaties van overuren sleept zich volgens ACV-vakbondsman Peter Vanderborght al jaren aan. “Door een gebrek aan personeel zijn medewerkers niet in staat hun gewerkte overuren op te nemen waardoor de mix van werk en privé in gevaar komt.”

Gemiddeld aantal recupdagen van vijf

HR rail geeft aan dat NMBS vóór de komst van de sociale inspectie al een afbouwplan had uitgewerkt om gespreid over de komende jaren de historisch opgebouwde achterstanden weg te werken. Zo was het gemiddelde aantal achterstallige recupdagen van de 18.000 NMBS-medewerkers al gedaald tot 5 dagen.

HR Rail en NMBS zeggen zich ervan bewust te zijn dat de oplossing om overuren uit te betalen niet alle betrokken medewerkers tevreden stelt. Het zegt in “overleg met syndicale organisaties het nodige te willen doen om deze situatie in de toekomst te vermijden”.

Auteur: Jerom Rozendaal