FR NL

Goed nieuws: verloren voorwerpen in treinen en stations keren vaker terug bij eigenaar

De NMBS bezorgt steeds vaker voorwerpen die in treinen of stations worden verloren, terug aan hun eigenaar. Daartoe beschikt de maatschappij over een nieuwe tool die het makkelijker maakt om verloren voorwerpen in te geven, zodat die steeds vaker worden teruggevonden. In 2021 steeg het aantal voorwerpen dat aan de eigenaar werd terugbezorgd met 12 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Ten opzichte van 2017 is er sprake van een stijging met zelfs 15 procent.

Wat zeggen de concrete cijfers? In 2021 werd 50 procent* van de verloren voorwerpen aan hun eigenaars teruggegeven, tegenover 38 in 2020 en 35 procent in 2017. Voor portefeuilles loopt dit op tot 80 procent. De toename is te danken aan de verbetering van de dienst door NMBS, waardoor het nu eenvoudiger is om een verloren voorwerp aan te geven en de voorwerpen te beschrijven.

Alles begint met een invulformulier

Een reiziger die in de trein, op het perron of in een Belgisch station een voorwerp vergeet of verliest, kan meteen het aangifteformulier invullen, dat op de website van de NMBS te vinden is. Via een e-mail wordt de aangifte bevestigd wordt. De reiziger ontvangt 7 dagen nadat hij het verlies heeft aangegeven een eerste e-mail over de voortgang van de zoektocht, en een tweede na 20 dagen.

Als de reiziger moeilijkheden heeft bij het invullen van het online formulier, kunnen de mobiliteitsgidsen in de stations hem informeren of helpen om het formulier met hun eigen smartphone in te vullen. Elk jaar worden tienduizenden verloren voorwerpen aangegeven.

Het traject van het verloren voorwerp

Een verloren voorwerp dat wordt gevonden door een NMBS-medewerker of een reiziger wordt toevertrouwd aan het stationspersoneel, dat ervoor zorgt dat de eigenaar wordt teruggevonden. Het voorwerp blijft zeven dagen in het station waar het werd gevonden, voor het naar een van de depots in het land gestuurd wordt.

Als het gevonden voorwerp overeenkomt met de beschrijving in een aangifte, wordt de reiziger rechtstreeks op de hoogte gebracht en kan hij het voorwerp binnen zeven dagen gratis terugkrijgen. Zodra het voorwerp in een depot is geplaatst, wordt de reiziger vijf euro aangerekend voor de servicekosten. Hij kan zelf het depot kiezen waar hij het voorwerp wil ophalen.

Wanneer de eigenaar niet wordt gevonden, of wanneer geen enkele reiziger het voorwerp heeft opgeëist, wordt het na vijf dagen aan ‘Spullenhulp’ geschonken.

Een vergeetachtige bruidegom

Deze dienst brengt voor NMBS kosten met zich mee, maar is toch nuttig en noodzakelijk voor de reizigers. Een medewerker van NMBS getuigt: “Op een keer vonden we een bruidegomspak dat op het perron was achtergelaten. Het huwelijk vond kort daarna plaats. De eigenaar werd gevonden en drie of vier dagen voor de bruiloft gecontacteerd. De klant vertelde me dat dit, zoals wel te verwachten was, al voor de eerste echtelijke ruzie heeft gezorgd.”

Ongewone voorwerpen, elk met een eigen verhaal

In 2021 heeft NMBS een aantal ongewone voorwerpen gevonden, elk met een eigen verhaal.

Er werden bijvoorbeeld voorwerpen gevonden zoals een koelkast, een cello, een rolstoel, een kruk, een contrabas, een satellietschotel, een grafsteendecoratie en een paaldanspaal. Top 5 van de vaakst verloren voorwerpen: tassen/koffers, elektronische apparatuur, kledij, portefeuille, sleutel/sleutelhanger.

* Dit cijfer is een gemiddelde berekend over de tien eerste maanden van het jaar (2021), aangezien voorwerpen die in november en december zijn verloren ook vandaag nog kunnen worden teruggevonden.

Auteur: Jos Sterk