FR NL

Personeelsproblemen dwingen NMBS tot het schrappen van treinen

Shutterstock

In de Belgische pers is vanmorgen heel wat te doen omtrent het schrappen van treinen door de NMBS. Het aantal afgeschafte ritten bereikte een nieuwe piek in de eerste helft van 2022, want tussen begin januari en eind juni werden meer dan 8.200 treinritten geschrapt.

Dat blijkt uit een data-analyse van De Tijd op basis van openbare gegevens van de spoorbeheerder Infrabel. Voor 13.600 andere ritten eindigde de reis vroeger dan voorzien, met alle gevolgen van dien. In totaal bereikten 21.856 ritten hun oorspronkelijke bestemming niet. De afgeschafte treinen zijn het gevolg van structurele personeelstekorten.

Tekorten aan personeelsleden wegen zwaar door

Inderdaad, vooral personeelsproblemen bij de NMBS liggen aan de basis van het schrappen van treinen. In bijna vier op de tien gevallen moet de oorzaak bij de spoorwegmaatschappij zelf worden gezocht. In juni liep dat cijfer op tot ruim 49 procent.

Wat is er aan de hand? Door een tekort aan treinbegeleiders, bestuurders en veiligheidspersoneel worden regelmatig ritten geschrapt uit de dienstregeling.

NMBS zoekt dringend nieuwe medewerkers

Uit een interne NMBS-analyse die De Tijd kon raadplegen bleek dat de afwezigheid van treinpersoneel goed was voor 14,7 procent van de in realtime geschrapte treinen. De NMBS verwees zelf op een verhoogde uitval door ziekte en quarantaineplichten als de grootste boosdoener. Maar in feite betreft het een structureel probleem van onderbezetting onder budgettaire druk, zeggen de vakbonden.

De spoorwegmaatschappij worstelt met een gigantische berg aan op­gebouwde vrije dagen, het ziekteverzuim ligt hoog, en vervangers vinden voor wie plots uitvalt, wordt met de dag moeilijker. Dit jaar gaat de NMBS op zoek naar 1.300 nieuwe medewerkers. Er zouden al 140 nieuw opgeleide treinbegeleiders aan de slag zijn.

Stiptheid laat ook te wensen over

Er is meer aan de hand. De treinen die wel rijden, blijken dat een stuk minder stipt te doen dan in de voorbije jaren. In de eerste zes maanden van 2022 is het officiële stiptheidscijfer opnieuw gezakt. 90,5 procent van de binnenlandse treinen kwam met een vertraging van minder dan 6 minuten aan op de eindbestemming. Dat is het laagste cijfer sinds 2019 en ligt ruim onder de stiptheidscijfers tijdens de coronajaren. Er is voor de NMBS dus nog werk aan de winkel.

Auteur: Jos Sterk