FR NL

Duitsland: 20 miljard euro staatssteun voor verliezen geleden vanwege de oorlog, ook het spoor profiteert

De eerste golf van EU-staatssteun voor oorlogsgerelateerde verliezen is toegekend. De Europese Commissie keurde een staatssteunregeling van 20 miljard euro goed om Duitse bedrijven te ondersteunen die het slachtoffer waren van de oorlog in Oekraïne en van de bijbehorende sancties.

De regeling heeft betrekking op bedrijven in alle sectoren en dus kan ook het goederenvervoer per spoor hiervan profiteren. Steun voor de fors gestegen energieprijzen ligt eveneens op tafel.

Daling van 80 procent van de Euraziatische volumes

“Met deze maatregel zal Duitsland bedrijven ondersteunen in alle sectoren die getroffen zijn door de huidige crisis en de bijbehorende sancties”, verklaarde Margrethe Vestager, executive vice-president bij de EU-commissie. Europese bedrijven lijden soms grote verliezen door de sancties en het goederenvervoer per spoor vormt s daarop geen uitzondering. Spoorvervoerders meldden een daling van 80 procent van de Euraziatische volumes en uitten hun bezorgdheid over de toekomst.

Kristian Schmidt, directeur transport over land bij de Commissie, maakte het nieuws bekend tijdens de RailFreight Summit Special Edition in Brussel. “Met betrekking tot de impact van de sancties heeft de Europese Commissie verschillende besluiten uitgevaardigd die staatssteun toestaan ​​en lidstaten toestaan ​​om de bedrijven en ondernemingen die lijden onder de aangekondigde sanctie te compenseren. De staatssteun is niet specifiek voor het spoor of het vervoer, maar deze activiteiten komen alleszins in aanmerking”, zei hij begin april.

Verschillende vormen van staatssteun

De staatssteun in Duitsland kan toegekend worden in de vorm van directe subsidies, belasting- of betalingsvoordelen, terugbetaalbare voorschotten, garanties, leningen, eigen vermogen en hybride financiering. Na Duitsland zullen ongetwijfeld meer lidstaten volgen met op maat gemaakte financiële steunregelingen.

Compensatie voor de hoge energieprijzen

Naast financiële verliezen als gevolg van de EU-sancties tegen Rusland, zouden deelnemers aan het goederenvervoerder per spoor ook kunnen profiteren van een andere steunmaatregel. Volgens de Europese Commissie maakt staatssteun deel uit van het Tijdelijk Crisiskader dat eind maart werd goedgekeurd. Dit kader voorziet ook in financiële compensatie voor bedrijven die lijden onder de stijgende gas- en elektriciteitsprijzen, die ook een neveneffect van de oorlog zijn.

“Het Tijdelijk Crisiskader biedt hulp om de hoge energieprijzen te compenseren. De steun, die in welke vorm dan ook kan worden verleend, zal bedrijven, en dan met name intensieve energieverbruikers, gedeeltelijk compenseren voor extra kosten als gevolg van uitzonderlijke prijsstijgingen voor gas en elektriciteit. De totale steun per begunstigde mag niet hoger zijn dan 30 procent van de in aanmerking komende kosten, tot een maximum van 2 miljoen euro”, kondigde de Europese Commissie aan.

Bedragen kunnen nog opgetrokken worden

“Als het bedrijf exploitatieverliezen lijdt, kan verdere steun nodig zijn om de voortzetting van de economische activiteit te verzekeren. Daarom zijn voor energie-intensieve gebruikers de bedragen hoger en kunnen de lidstaten steun verlenen die deze maxima overschrijdt tot een limiet van 25 miljoen en aan ondernemingen die actief zijn in bijzonder getroffen sectoren en subsectoren zelfs tot 50 miljoen”, zo werd overeengekomen.

Exploitanten van goederenvervoer per spoor die door de gas- en elektriciteitsprijzen worden getroffen, zouden de voorwaarden voor de steunregelingen alleszins moeten bekijken, aangezien ze zeer welkom kunnen zijn voor hun bedrijf. Het zal nu mogelijk zijn om de schade, althans gedeeltelijk, te compenseren om zodoende concurrentieel te blijven.

Auteur: Jos Sterk