FR NL

Maandag wordt ook hinder verwacht in het bus- en tramverkeer

Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert op maandag 20 juni opnieuw een vakbondsactie. De Lijn betreurt alleszins de hinder die dit met zich zal meebrengen voor de bus- en tramreizigers.

De manifestatie volgt op eerdere actiedagen op 22 april en 13 mei. Het vakbondsfront wil nogmaals een signaal geven aan de regering omtrent de koopkracht (loonnormwet).

Manifestatie volgende maandag

De manifestatie vindt plaats op maandag 20 juni. Dit zal in heel Vlaanderen hinder veroorzaken voor de dienstverlening door bus en tram. Hoe groot de impact op de dienstverlening van De Lijn zal zijn, en waar die het best voelbaar wordt, staat momenteel nog niet vast.

In het kader van het decreet continuïteit van de dienstverlening zorgt De Lijn voor een aangepaste dienstregeling. Deze wordt samengesteld op basis van de werkwillige chauffeurs. In de loop van zaterdagavond 18 juni zal deze aangepaste dienstregeling bekend zijn, en dus ook de omvang van de hinder.

Raadpleeg de routeplanner van De Lijn

De routeplanner van De Lijn zal vanaf zaterdagavond 18 juni, zowel op de website als in de app, alle ritten tonen die zullen rijden op maandag 20 juni. Ritten die niet rijden, worden niét getoond. De routeplanner toont altijd de meest recente situatie, en kan dus na zaterdag nog lichtjes wijzigen, bv. door last-minute ziektemeldingen van chauffeurs.

Auteur: Jos Sterk