FR NL

54,5 miljard extra voor het Italiaanse spoorwegnet

source: Inge

Er komt meer geld beschikbaar voor de Italiaanse spoorweginfrastructuur. De regering besloten nog eens 54,5 miljard euro uit te trekken om de heraanleg van het Italiaanse spoorwegnet te voltooien. 

Het geld is naast de 109,2 miljard euro die reeds in het kader van het PNRR (nationaal herstel- en veerkrachtplan) zijn uitgetrokken, alsook aanvullende fondsen, het RFI-programmacontract en andere Europese en nationale fondsen.

5,1 miljard is voor niet-conventioneel onderhoud, terwijl nog eens miljarden afkomstig zullen zijn uit EU-fondsen en toekomstige begrotingswetten, met als doel een groot grijs gebied van werkzaamheden te financieren dat buiten het nationale hervormingsprogramma blijft.

Elektrificatie en digitalisering

De middelen van het herstelfonds PNRR moeten het nu al mogelijk maken het Italiaanse spoorwegnet tegen eind 2026 voor 72 tot 83% te elektrificeren. Italië zou dan het hoogste percentage geëlektrificeerde lijnen van Europa hebben, met meer dan 14.000 kilometer. Van de 1.800 kilometer aan geplande elektrificatie zouden er bijna 573 in het zuiden van het schiereiland liggen.

In december jongstleden is in het Publicatieblad van de Europese Unie een aanbesteding van 2,7 miljard euro gepubliceerd voor het ontwerp en de invoering van het ERTMS (European Rail Transport Management System) in het hele land.

Deze publicatie maakt deel uit van de toezeggingen en de planning van het NHP, waarin is bepaald dat tegen 2026 3.400 kilometer netwerk met ERTMS-technologie moet zijn uitgerust. De aanbesteding komt bovenop de aanbesteding die in 2021 is uitgeschreven voor de uitrusting van ongeveer 700 kilometer spoorlijn in Sicilië, Lazio, Abruzzo en Umbrië.

De strategische koers van RFI, de Italiaanse netwerkbeheerder, is de versnelde invoering van ERTMS op zijn volledige netwerk tegen 2036, parallel met de reeds lopende technologische investeringen voor de vernieuwing van het materieel, waarbij de bestaande signaleringssystemen geleidelijk worden vervangen door een volledig digitale en interoperabele technologie.

Zodra de installatie is voltooid, zal het nationale netwerk over ongeveer 16.800 kilometer lijnen beschikken die met ERTMS-technologie zijn uitgerust, waarmee het gehele seingevings- en besturingssysteem, waarvan ERTMS een integrerend deel uitmaakt, is vernieuwd.

Vergroening van gebouwen

Een andere sector die zal profiteren van de overvloed aan miljarden is die van de stations. Bijna 620 daarvan (op een totaal van 2.200) zouden dankzij het herstelplan voor ongeveer 700 miljoen euro aan renovatiewerkzaamheden moeten krijgen.

Het is de bedoeling om tegen 2026 54 stations op te knappen tot voorbeelden van duurzame architectuur met groene ruimten, LED-verlichting binnen en buiten, systemen voor zelfopwekking van hernieuwbare energie en systemen en apparatuur voor beheer op afstand. De eerste projecten gaan binnenkort van start en tegen 2024 zullen tien stations volledig zijn verplaatst.

De FS-groep, waarvan RFI, de beheerder, en Trenitalia, de treinexploitant, deel uitmaken, wil dat stations steeds meer multimodale knooppunten worden voor uitwisselingen tussen spoor, weg, micromobiliteit en carpooling, gevoed door fietspaden en voetgangerspaden.

In het kader van deze vergroening zullen in de ateliers belangrijke investeringen worden gedaan. 60 miljoen zal worden besteed aan 20 van de 56 werkplaatsen van Trenitalia, naast de 4 die al in bedrijf zijn, die over 3 jaar fotovoltaïsche, zonne- en geothermische energiecentrales zullen huisvesten en zullen worden uitgerust met mini-windturbines. Samen zullen zij meer dan 13 megawatt piekvermogen leveren, d.w.z. 40% van de totale energiebehoefte van Trenitalia voor onderhoud.

Het enige wat nog moet gebeuren is dit alles in goede banen te leiden met een goede planning, in samenwerking met de instellingen en de belanghebbenden.

Auteur: Frédéric de Kemmeter