FR NL
Brussels Midi

Aandacht voor bovenleidingen als oplossing voor overvol elektriciteitsnet groeit

Er loopt inmiddels een pilotproject van Infrabel.Benjamin Brolet / Infrabel

Christen-Democratisch en Vlaams-kamlerlid Jef Van den Bergh en Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer willen onderzoek naar de mogelijkheid om bovenleidingen van trams, treinen en trolleybussen te koppelen aan laadpunten om elektrische voertuigen op te laden. De discussie daarover kwam onlangs in Nederland op gang en lijkt overgewaaid naar ons land.

De capaciteit van de bovenleidingen wordt niet altijd volledig gebruikt. ‘s Nachts rijden bijvoorbeeld een stuk minder treinen. Technisch is het mogelijk om elektriciteit van bovenleidingen als het ware te exporteren. De spanning die op de bovenleiding staat, kan worden omgezet naar laadspanning.

Jef Van den Bergh en Van de Wauwer zien graag dat er meer onderzoek komt, zeker nu is besloten dat er vanaf 2035 geen nieuwe personenwagens met brandstofmotoren verkocht mogen worden. “We moeten nieuwe pistes onderzoeken willen we in 2035 over voldoende laadinfrastructuur beschikken”, schrijven de twee. De aandacht voor het onderwerp werd aangezwengeld door de Nederlandse zusterpublicatie OVPro, dat onder meer de Nederlandse spoorbeheerder ProRail en vervoersmaatschappij Connexxion sprak.

In België loopt inmiddels een pilotproject van Infrabel, dat vorig jaar 2 miljoen euro ontving om te onderzoeken hoe laadpalen vanuit de bovenleidingen gevoed kunnen worden, deelde Mobiliteitsminister Georges Gilkinet onlangs met de commissie mobiliteit in de Kamer. De parkeerterreinen van NMBS lijken daarvoor de aangewezen locatie, maar het wettelijk kader moet nog worden onderzocht.

“Net als in Nederland ligt er een onderbenut potentieel in Vlaanderen. Onze drie tramnetwerken van De Lijn in Antwerpen, Gent en aan de kust tellen een uitgebouwd tractienetwerk die een deel van de oplossing kunnen vormen”, aldus van de Wauwer.

Lees ook:

Auteur: Nick Augusteijn & Sander van Vliet