FR NL
De Lijn-tram in Antwerpen

De Lijn vernieuwt traminfrastructuur in zuidoosten van Antwerpen

Het werk wordt uitgesmeerd over drie fases. 2016, Willem_90 / Wikimedia Commons

Eind maart start De Lijn met het tweede gedeelte van de vernieuwing van de traminfrastructuur in de Belgiëlei, en brede laan in het zuidoosten van het district Antwerpen. De zone tussen de halte Lange Leemstraat en de ingang/uitgang premetro wordt aangepakt. Zowel sporen als wissels worden vernieuwd. De werken verlopen in drie fases en zullen eind 2023 klaar zijn.
De Lijn vernieuwt haar infrastructuur, zowel om de veiligheid te verzekeren van haar reizigers en de andere weggebruikers, als voor het comfort en de betrouwbaarheid van het tramverkeer. De vernieuwingswerken in de Belgiëlei verlopen in twee delen, gezien de Belgiëlei een lange en druk gebruikte as is. Op deze manier kan de hinder beter worden gespreid.

Tramsporen uitgebroken

Het eerste deel werd uitgevoerd in 2020. Toen werden de tramsporen en de kruisingen Haringrodestraat en Isabellalei met de Belgiëlei vernieuwd. Vanaf 27 maart starten de werken aan het gedeelte tussen kruispunt Lange Leemstraat en de ingang/uitgang van de premetro. De oude tramsporen en tramwissels worden volledig uitgebroken en vervangen door nieuwe.

Drie fasen

In de werfzone rijden de trams beurtelings over één spoor en met aangepaste snelheid. Buslijnen 17 en 191 rijden in beide richtingen. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, denk aan slecht weer, zullen de werken in november dit jaar voltooid zijn. De werken worden uitgevoerd in drie fases en worden gespreid over evenveel zones. Enkel in fase 2 zal de tram gedurende enkele dagen niet over de Belgiëlei kunnen rijden. In de andere fases blijven de tramlijnen 2, 6 en 15 het gebruikelijke traject bedienen.

Tijdens fase 1 (27 maart – 25 juni 2023) wordt in elke rijrichting een rijstrook afgesloten. Ook de doorsteek aan de Charlottalei gaat dicht. Er wordt een keerlus voorzien voor het verkeer evenals een aparte voetgangersoversteek. De tram blijft gewoon rijden. Tijdens fase 2 (26 juni – 8 september 2023) wordt de straat in beide richtingen afgesloten. De tram blijft rijden, met uitzondering van één weekend. Er is tijdens deze fase een omleiding voorzien voor de bussen.

Verlengd weekend

In het verlengde weekend van 8 tot en met 11 juli zullen geen trams kunnen rijden op de Belgiëlei. Dit heeft een impact op de tramlijnen 2, 4, 6, 7 en 15. Tijdens Fase 3 (9 september – 24 november 2023) is de straat terug volledig open voor het verkeer. De haltes Lange Leemstraat worden afgesloten. Er worden tijdelijke haltes voorzien in de onmiddellijke nabijheid.

De omwonenden en handelaars van de betreffende zones worden telkens ingelicht via brieven. Voetgangers ondervinden beperkte hinder van de werken, de voetpaden blijven steeds toegankelijk. Wanneer er gewerkt wordt op een voetgangersoversteek zal er een tijdelijke oversteek voorzien worden op een alternatieve plaats in de omgeving. Afhankelijk van waar er gewerkt wordt, volgen fietsers een plaatselijke omleiding. Ook voor het gemotoriseerde verkeer worden er omleidingen voorzien.

Lees ook:

Auteur: Matthias Vanheerentals