FR NL
Perron Albert

Knooppunt Albert: inrichting van een eerste eindpunt voor tram 18

Perron Albert MIVB

De eerste stap voor de omvorming van premetrostation Albert tot multimodaal knooppunt in Vorst is gezet, met de inrichting van een eindpunt voor tramlijn 18 op niveau -1 van het station. Deze tramlijn verbindt het station Albert met de halte Van Haelen. Op de verdieping -1 komt ook nog een tweede tramterminus. Dit eindpunt dient voor de trams die komen vanuit Vanderkindere.

De eerste fase is afgewerkt en omvat de bouw van een eerste eindpunt voor de trams op de verdieping -1.  Het station bestaat uit twee verdiepingen. Vóór de werken was de verdieping -2 voorzien voor de passage van de trams terwijl de loketruimte zich op niveau -1 bevond. Om de nodige ruimte vrij te maken voor de bouw van het eindpunt voor de toekomstige metrolijn 3, op de verdieping -2, moeten de tramlijnen een verdieping hoger komen. Deze werken gebeuren in meerdere fases. Het station Albert is van meet af aan ontworpen om op termijn te worden omgevormd en plaats te bieden voor een metrolijn. Daarom is de loketruimte zo groot, met nog ongebruikte ruimten verscholen achter de muren. ​ ​ ​

Aanpassingen

De werken startten in 2020 aan de zuidelijke kant van het Albertplein en een gedeelte van de Jupiterlaan. De toegangshelling tot de Jupitertunnel werd aangepast zodat tramlijn 51 haar nieuwe eindpunt kan bereiken. Hiervoor moest eerst de hele tunnel worden ontmanteld die de halte Jupiter verbindt met het station op de verdieping -2, de sporen worden verwijderd, de ballast en het benodigde gereedschap om de helling af te breken. Vervolgens werd de nieuwe vloerplaat aangelegd die de metro- en tramverdieping van elkaar scheidt en moest ook de tunnel breder worden gemaakt. In het station kwamen nieuwe perrons en een verbindingsgang. Nadien volgden de afwerking en de installatie van nieuwe uitrustingen.

Albert: centraal mobiliteitsknooppunt

Het station Albert wordt een centraal mobiliteitsknooppunt zodra de verbouwingswerken achter de rug zijn en de premetro-as is omgevormd tot metro-as. Er komen rechtstreekse en eenvoudige aansluitingen tussen tramlijnen 4, 7 en 18, de toekomstige metrolijn 3, en de bovengrondse buslijnen. De omvorming van premetro tot metro tussen Albert en het Noordstation maakt sneller en regelmatig ​ ​ openbaar vervoer mogelijk voor meer reizigers op de noord-zuidas, die nu haar verzadigingspunt heeft bereikt. Wanneer de werken achter de rug zijn, wordt het station Albert aangenamer en bereikbaarder. Er zijn vijf liften voorzien, waarvan twee op de begane grond, zodat het station toegankelijk wordt voor personen met beperkte mobiliteit. Deze toegankelijkheid wordt nog verbeterd door de vervanging van alle roltrappen. Na de werken vergemakkelijkt ook de toegang tot de verschillende bovengrondse buslijnen (lijnen 37, 48,54 en N11). Er komt ook een beveiligde fietsenstalling.

Onderwerpen:

Auteur: Matthias Vanheerentals