FR NL
Current Bergamo station, opened in 1854

RFI start nieuw station en lijnverdubbeling Bergamo

De bouw van het nieuwe treinstation in Bergamo, Italië, is begonnen. Het project, dat ook een verdubbeling van de sporen op de spoorlijn Ponte San Pietro-Bergamo omvat, wordt geleid door Rete Ferroviaria Italiana (RFI), de infrastructuurtak van de Italiaanse FS Group.

Het initiatief heeft als doel om de transportverbindingen tussen Bergamo, Monza en Milaan te verbeteren en een betere bereikbaarheid te garanderen door de toevoeging van de nieuwe halte Curno en de verbetering van het station Bergamo Ospedale. Het project, met een geschatte investering van 460 miljoen euro, gedeeltelijk gefinancierd door fondsen van de European Union Recovery and Resilience Facility (PNRR), moet in december 2026 klaar zijn.

Het plan omvat de bouw van het nieuwe treinstation van Bergamo, de verbetering van de stations Bergamo Ospedale en Ponte San Pietro, de aanleg van de nieuwe halte Curno en de verdubbeling van de sporen tussen Bergamo en Curno. Daarnaast omvat het project het opheffen van vier bestaande overwegen op de spoorlijn, met de gelijktijdige bouw van vervangende constructies zoals onderdoorgangen voor wegen en voetgangers.

Verbeterde mobiliteit in de regio Bergamo

Deze initiatieven zijn bedoeld om de mobiliteit in de regio Bergamo te verbeteren en de capaciteit van de lijn te vergroten, wat ten goede komt aan de regionale verbindingen tussen Bergamo, Monza en Milaan, en tussen Bergamo en Lecco. Bovendien zijn de verbeteringen bedoeld om de kwaliteitsnormen van de treindiensten te verhogen, met name voor het woon-werkverkeer. De nieuwe halte Curno zal de gebruikersbasis uitbreiden en het spoorvervoer toegankelijker maken, terwijl de verbetering van het station Bergamo Ospedale de toegang tot de gezondheidszorg zal vergemakkelijken voor gebruikers van de lijn Lecco-Bergamo. De werkzaamheden aan het station Ponte San Pietro omvatten perronaanpassingen en de bouw van een nieuwe voetgangerstunnel.

Het nieuwe treinstation van Bergamo, ontworpen om toekomstige passagiersaantallen op te vangen met ruime en architectonisch opvallende voetgangersoversteekplaatsen, zal dienen als een functioneel knooppunt voor een geïntegreerd transport- en stedelijk mobiliteitssysteem. De rol van het station reikt verder dan het spoorvervoer en bevordert intermodale verbindingen tussen het spoor- en wegennet, met een focus op milieuduurzaamheid door de aanleg van groene ruimten en de aanplant van bomen.

Het treinstation van Bergamo en het verdubbelingsproject van de lijn Ponte San Pietro-Bergamo maken deel uit van een breder initiatief om het spoorwegknooppunt van Bergamo te verbeteren, waaronder de aanleg van een nieuwe verbinding met de luchthaven Bergamo-Orio Al Serio. Deze inspanningen sluiten aan bij de strategische doelstellingen van het industriële plan van de FS Italiane Group, gericht op het bevorderen van intermodaliteit door belangrijke luchthavens in het hele land via het spoor met elkaar te verbinden.

Lees meer:

Dit artikel is automatisch vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands.

Auteur: Emma Dailey

Bron: RailTech.com