FR NL
The intercity The Hague-Eindhoven runs on the HSL, on which ERTMS has already been implemented.

ProRail dringt aan op ERTMS ‘zo snel mogelijk’

Ook al is er veel scepsis vanuit de overheid en bevindt de uitrol van ERTMS zich in wat staatssecretaris Vivianne Heijnen omschrijft als “woelig water”, ProRail gaat onverminderd door met haar ERTMS ASAP programma. Dit blijkt uit het verslag dat het programmamanagement op zijn website heeft geplaatst. Zij hopen nog steeds tijd en geld te besparen bij de uitrol van ERTMS, wanneer en hoe die ook plaatsvindt. We geven het verhaal hier in zijn geheel weer.

“Het kernspoorwegnet moet klaar zijn tegen 2030, het uitgebreide kernnetwerk tegen 2040 en het volledige netwerk tegen 2050. Dat staat in de herziene verordening voor de ontwikkeling van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T). Hoe gaat ProRail dit bereiken? Omdat de tijd dringt en de fondsen onder druk staan. Elf innovaties zullen de uitrol van ERTMS versnellen en goedkoper maken.”

“Om ervoor te zorgen dat de landelijke uitrol van ERTMS op tijd klaar is, is een andere aanpak nodig. ProRail erkent dit en heeft in 2020/21 de hulp van de markt ingeroepen om verschillende problemen op te lossen. De Faster ERTMS Implementation Tender (ASAP) werd opgericht op basis van de principes van innovatiepartnerschap. “We gaven niet aan wat we wilden, maar legden vraagstukken voor waarvoor we een oplossing zochten”, zegt ASAP-projectmanager John de Voogd. “Het resultaat is dat negen marktpartijen elf innovaties ontwikkelen om de landelijke uitrol van ERTMS te versnellen en waar mogelijk geld te besparen.”

“Verschillende innovaties bereiken dit jaar het einde van hun ontwikkel- en testfase”, aldus De Voogd. “Na afronding beoordelen we drie dingen: doet de innovatie wat het moet doen, is het veilig en is de business case positief? Zo ja, dan verplicht ProRail zich om de innovatie aan te schaffen voor inzet op een beperkt aantal baanvakken.”

ASAP levert €1,5 miljard aan besparingen op

De innovaties worden ontwikkeld met het oog op de landelijke uitrol van ERTMS. Als onderdeel van de richtlijn ‘ERTMS-ready construction’ kunnen innovaties soms ook worden ingezet op conventionele projecten, als voorbereiding op de landelijke uitrol van ERTMS. John legt uit: “Conventionele projecten hebben bijvoorbeeld veel belangstelling voor en baat bij innovaties in kabelwerk. Want kabels leggen is bijzonder kostbaar en er ontstaat vaak graafschade met alle gevolgen van dien. Als het leggen van kabels slimmer en sneller kan, scheelt dat veel tijd en geld.”

De uitrol van ERTMS blijft een complexe, langdurige en kostbare aangelegenheid. Maar volgens De Voogd laat de keuze voor innovatiepartnerschap zien dat ProRail alle mogelijkheden wil onderzoeken om de uitrol te versnellen en goedkoper te maken. “Als je de businesscases van de elf ASAP-innovaties bij elkaar optelt, kom je uit op €1,5 miljard. Daarmee ligt de business case van ASAP in dezelfde orde van grootte als het bedrag dat ProRail tekort komt voor de uitrol van de eerste acht ERTMS-spoorvakken.” John geeft aan dat €1,5 miljard een realistisch bedrag is: “We zijn begonnen met het ontwikkelen van innovaties met businesscases met een maximale onzekerheid van 40 procent, beoordeeld door ProRail op basis van de door ProRail zelf gedefinieerde impactgebieden. Zelfs als niet alle innovaties tot bloei komen en zelfs als de uiteindelijke business case aan de onderkant van de range uitkomt, hebben we het over serieus geld.”

Alle ASAP-innovaties

In ASAP legde ProRail 4 vraagstukken voor aan bieders (kavels) en liet daarnaast ruimte voor ideeën die niet in die categorieën pasten (wildcard). Het resultaat: 9 innovatiepartners ontwikkelen in totaal 11 innovaties, die moeten bijdragen aan de versnelling en liefst kostenreductie van de landelijke uitrol van ERTMS.

Vraagstuk A
Minder of geen kabels en leidingen die ERTMS-objecten van stroom en signalen voorzien, of een slim idee voor het leggen van kabels en leidingen.

Slimme detectie (Allinq) | Matrix scanner. Bekende kabels: zet frequentiesignaal op kabel, gebruik sensoren om kabellocatie te visualiseren. Onbekende kabels: visualiseer door signalen te injecteren en op te vangen.

Sleufloos graven (Allinq) | Alternatieve graafmethoden om sneller meer meters te maken en meerdere acties in één beweging uit te voeren. Technieken: frezen (sleuf), snijden (snede) en lieren (snede). Voordeel van knippen: niet graven, geen verontreinigde grond afvoeren.

Digitaal graven (Heijmans) | Detectie (met radar) van onregelmatigheden in de grond om te ontdekken waar veilig gegraven kan worden, met maximale beperking van proefsleuven. Proactief meten leidt tot datagestuurd risico-inzicht en vermindert het risico op stagnatie en kostenstijgingen in de realisatiefase.

Draadloze assenteller (RailConnected) | Volledig functionerende assenteller zonder bedrading voor stroom of communicatie, gekoppeld aan een bestaand ACE product (Axle Counter Evaluator).

Uitgave B
Slimmere behuizingen (met combinatiemogelijkheden, klimaatbestendig, CO2-neutraal en snel inzetbaar), of een slimme oplossing voor het plaatsen van behuizingen.

Slimme huisvesting (Vialis) | Verkorting ontwerptijd door geparametriseerd ontwerp (van 4 dagen naar 4 minuten), verbetering van de toeleveringsketen en on-demand op maat gemaakte betonnen sokkels.

Slimme behuizing (Tizzin) | Passieve koeling (PCM) voor energiebesparing, schroefanker voor snelle implementatie, duurzame coating om voetafdruk te verkleinen.

Vraagstuk C
Snellere plaatsing van objecten op en langs het spoor, ideeën die ook de overlast voor passagiers en goederenvervoer verminderen.

Plaatsing app (GeoNext) | Geplaatst door de aannemer tijdens de uitvoering exacte bepaling en registratie van xyz coördinaten van geplaatst object. Directe administratie van eventuele afwijkingen in ontwerp. Onderdeel van digitaal drieluik (zie Issue D).

ERTMS Trackbot (Strukton Rail) | Montagerobot die bakens en assentellers monteert en acceptatielogging verzorgt. Neemt zwaar, repetitief en vuil werk over van (schaarse) monteurs en verkort administratieve processen. Navigeert door het spoor en gebruikt IMX-gegevens (gestandaardiseerd uitwisselingsformaat voor infragegevens). Zie ook de ERTMS Configurator in Uitgave D.

Uitgave D
Slimmer ontwerpen: oplossingen voor snellere productie van geïntegreerde spoorontwerpen.

Digitale driedeling (GeoNext) | Met behulp van AI spoorobjecten detecteren, herkennen en nauwkeurig plaatsen in opgenomen 3D-beelden van het spoor (digitale tweeling). De plaatsingsapp (zie Issue C) maakt van de digital twin een digitale triplet.

ERTMS Configurator (Strukton Rail) | Reality model, geoptimaliseerd voor de keten van actualiteit naar ontwerpen door het ingenieursbureau, naar voorbereiding en uitvoering door de aannemer. Alles met IMX-gegevens (gestandaardiseerd uitwisselingsformaat voor infragegevens) voor ERTMS Trackbot en ingenieursbureaus.

Wilde kaart
Andere goede ideeën die kunnen bijdragen aan een versnelde implementatie van ERTMS.

EULYNX adapter (Pilz) | Maakt flexibel schakelen tussen het oude en het nieuwe beveiligingssysteem mogelijk. De bedoeling is om het ERTMS-systeem sneller en met minder overlast in gebruik te nemen.

PRISMS (Delta PI) | Workflowtoepassing die het werken volgens cenelec/csm-rea (Europese regelgeving) bevordert en fouten en hiaten in gegevens vermindert. Resultaat: verkorting van de doorlooptijd voor constructie- en onderhouds safety cases.

Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd door onze zusterpublicatie SpoorPro.

Verder lezen:

Dit artikel is automatisch vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands.

Auteur: Jeroen Baldwin

Bron: RailTech.com