Corona snijdt diep in de financiën van De Lijn

Werken aan de tramlijn op de Blancefloerlaan in Antwerpen

Het aantal reizigers dat gebruikmaakte van de bussen en trams van De Lijn is vorig jaar met 40 procent gedaald ten opzichte van het pre-coronajaar 2019. Woordvoerder Marco Demerling van De Lijn benadrukte dat de pandemie op het einde van de rit waarschijnlijk verantwoordelijk zal zijn voor een daling van het aantal reizigers met 10 procent. Die hebben tijdens de coronacrisis namelijk andere transportmiddelen ontdekt.

Het kan niet worden ontkend dat corona diep snijdt in de financiën van De Lijn. Niet alleen zijn er minder inkomsten, maar anderzijds zijn ook de uitgaven flink gestegen. Denk daarbij aan extra poetsbeurten van bussen en trams om besmetting te voorkomen, het vervangen van ziek personeel enzovoort. Het opgelopen verschil tussen inkomsten en uitgaven zal door de Vlaamse regering gecompenseerd worden.

Vaker kiezen voor de fiets

Vooral in de twee eerste golven van de coronacrisis nam het aantal passagiers dat door De Lijn werd vervoerd een flinke duik. Thuiswerk heeft uiteraard heel wat gebruikers van De Lijn thuisgehouden. Het valt nog af te wachten of die in het post-coronatijdperk opnieuw beroep zullen doen op de diensten van de maatschappij. Daarnaast waren er ook heel mensen die in coronatijd bang waren om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Studenten hebben anderzijds vaak voor de fiets gekozen en ontdekten zo dat het best aangenaam (en handig) kan zijn om zich met dit vervoermiddel te verplaatsen. In geval van slecht weer stappen ze dan toch weer opnieuw op bus of tram. De coronacrisis heeft zodoende ook een goede kant voor het milieu.

10 procent minder reizigers op het einde van de rit

Marco Demerling lichtte verder toe dat een terugkeer naar het pre-coronatijdperk voor De Lijn onwaarschijnlijk lijkt wat betreft de aantallen passagiers. Op het einde van de rit, dus wanneer de coronapandemie achter de rug zou zijn, wordt gerekend op 10 procent minder reizigers. Een daling van het aantal reizigers snijdt uiteraard financieel diep in het vlees. Ook voor 2022 wordt gevreesd voor een daling van de inkomsten, uitgangspunt is 20 procent minder reizigers dan normaal op bus of tram. Daardoor zou de maatschappij dit jaar ongeveer 55 miljoen euro aan inkomsten mislopen.

Op basis van de huidige stand van zaken zou het gemis aan inkomsten volgend jaar nog altijd 40 miljoen euro bedragen. Voor 2024 wordt gerekend op een gemis van nog altijd 20 miljoen euro. De conclusie zal duidelijk zijn: de pandemie was duidelijk voelbaar in het openbaar vervoer. Met de Strategie 2030 Resoluut Vernieuwen wil De Lijn het tij doen keren. De maatschappij wil zich meer dan ooit voluit inzetten voor klantentevredenheid, duurzaamheid en efficiëntie.

Auteur: Jos Sterk