FR NL
Grand Paris Express

Grootste design-build contract tot nu toe toegekend voor metroproject Grand Paris Express

De Société du Grand Paris (SGP) heeft het eerste ontwerp-bouwcontract voor het oostelijke deel van metrolijn 15 gegund aan het consortium COREA, onder leiding van Eiffage Génie Civil. Het contract, dat op vrijdag 15 december 2023 werd gegund, is met een waarde van 2,54 miljard euro het grootste GPE-contract dat tot nu toe is gegund. Dit is ook het 35e Grand Paris Express-contract van Eiffage.

Deze nieuwe metrolijn rond de Franse hoofdstad maakt deel uit van het Grand Paris Express-project, een van de grootste civieltechnische projecten in Europa. Met een netwerk van 200 kilometer omvat het project de aanleg van vier nieuwe metrolijnen (15, 16, 17 en 18) rond Parijs, de verlenging van lijn 14 en de bouw van 68 stations. De Société du Grand Paris (SGP) is het overheidsorgaan dat door de Franse regering is opgericht om de uitrol en financiering van de Grand Paris Express te beheren.

Langs het 23 kilometer lange traject zal lijn 15 oost door 13 gemeenten in twee departementen lopen, Seine-Saint-Denis en Val-de-Marne. Samen met het zuidelijke en westelijke deel van lijn 15 zal het een ringweg van 75 kilometer rond Parijs vormen. Het oostelijke deel van lijn M15 zal Saint-Denis – Pleyel verbinden met Champigny Centre in 25 minuten, vergeleken met 52 minuten vandaag.

Line M15 East map (Photo: SGP)
Lijn M15 Oost kaart (Foto: SGP)

Contract metrolijn 15 Oost

Dit is het tweede design-build contract voor de Grand Paris Express dat is gegund, na dat voor het traject tussen Saint-Cloud en La Défense op lijn 15 West. Het contract omvat het ontwerp en de bouw van 17 kilometer tunnel en werkzaamheden aan het deel van het station Champigny Centre dat bestemd is voor Lijn 15 Oost, 17 dienstgebouwen, waaronder 2 ingangen in Rosny-sous-Bois en Champigny-sur-Marne, en het bedieningscentrum in Rosny-sous-Bois, dat dienst zal doen als opslag- en onderhoudslocatie voor de treinen en infrastructuur van de lijn.

Map of M15 East (Photo: SGP)
Kaart van M15 Oost (Foto: SGP)

Het contract omvat ook het ontwerp en de bouw van zes nieuwe stations: Bobigny – Pablo Picasso, Pont de Bondy, Bondy, Rosny Bois-Perrier, Val de Fontenay, Nogent – Le Perreux. Volgens de dienstregeling moet het traject tussen de stations Bobigny – Pablo Picasso en Champigny Centre in 2031 in gebruik worden genomen. Net als bij het hele project van de Grand Paris Express zal elk station het onderwerp zijn van een architectonisch project dat is ontworpen om de reizigers te bedienen en dat is aangepast aan de stedelijke context. Voor de eerste keer is de aannemer aan wie de opdracht voor de bouw van een Grand Paris Express-lijn is gegund, ook verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van vastgoedprojecten op hetzelfde moment als de stations (voor de stations Nogent – Le Perreux en Bondy).

Eiffage Génie Civil is de hoofdaannemer en werkt samen met acht architectenbureaus als medeaannemers. Architecture Studio ontwerpt het station Bobigny – Pablo Picasso en het bedieningscentrum Rosny. Ar. thèmes associés ontwerpt de stations Bondy en Champigny Centre die deel uitmaken van lijn 15 Est. Groupement BIG-Silvio D’ASCIA Architecture ontwerpt het station Pont de Bondy. Fbcc Architecture ontwerpt het station Nogent – Le Perreux. LA/BA ontwerpt het operatiecentrum van Rosny, VIGUIER ontwerpt het station Rosny Bois-Perrier en Wilmotte & Associés ontwerpt het station Val de Fontenay.

Koolstofarme materialen

De aannemer heeft zich ertoe verbonden de CO2-uitstoot van de werken aanzienlijk te beperken door gebruik te maken van koolstofarm beton en staal. Wat het afvalbeheer betreft, zal het COREA-consortium nauw samenwerken met het consortium van Eiffage Génie Civil, SARPI/Veolia en CEMEX, dat het contract heeft voor het beheer en gebruik van uitgegraven materialen en verantwoordelijk is voor de recycling van de 7,5 miljoen ton aarde die zal worden afgegraven in het kader van de werkzaamheden aan lijn 15 Oost. Dit contract, dat in 2022 werd gegund, heeft als doel om 99 procent van de uitgegraven grond terug te winnen, waarvan ten minste 15 procent zal worden gebruikt als vervanging voor een natuurlijke grondstof, zoals de productie van aggregaten of cement.

Andere prijzen

In juli gunde Île-de-France Mobilités het consortium ORA het contract voor de exploitatie en het onderhoud van het zuidelijke deel van lijn 15 van de Grand Paris Express (GPE). Op 28 november vierde de Société du Grand Paris (SGP) de eerste beweging van de nieuwe metro in manuele modus op dit baanvak. De Société du Grand Paris kende het consortium Intencités15, geleid door VINCI Construction Grands Projets, in augustus het eerste contract toe voor het ontwerp en de bouw van het westelijke deel van lijn M15.

Map of Line 15 (southern section). Photo: Société du Grand Paris Express
Kaart van Lijn 15 (zuidelijk deel). Foto: Société du Grand Paris

De consultatieprocedures worden voortgezet voor de laatste twee design-build contracten voor de Grand Paris Express: het contract voor het 2e deel van lijn 15 Oost, van Drancy naar Saint-Ouen, dat in het voorjaar van 2024 moet worden gegund, en het contract voor het 2e deel van lijn 15 West, van Courbevoie naar Saint-Ouen, dat in de vroege zomer van 2024 moet worden gegund.

GPE Metro completion calendar (Source: Société du Grand Paris)
GPE Metro voltooiingskalender (Bron: Société du Grand Paris)

Verder lezen:

Dit artikel is automatisch vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands.

Auteur: Emma Dailey

Bron: RailTech.com