FR NL

Franse spoorsector voelt zich vergeten in energiecrisis, heeft 55 miljoen euro nodig

Alliance 4F (Fret Ferroviaire Français du Futur), die de belangrijkste spelers in het goederenvervoer per spoor in Frankrijk vertegenwoordigt, beweert dat haar leden, in tegenstelling tot de sector van het goederenvervoer over de weg, worden uitgesloten van staatssteun om hen door de energiecrisis te loodsen.

“Terwijl het goederenvervoer over de weg steun van de overheid heeft gekregen voor een bedrag van 400 miljoen euro, is de sector van het goederenvervoer per spoor aan zijn lot overgelaten te midden van de stijgende energiekosten, een situatie die nog verergerd wordt door de oorlog in Oekraïne”, benadrukte de handelsorganisatie.

Wordt de spoorgoederensector opgeofferd?

Alliance 4F legde uit dat spoorwegmaatschappijen voorlopig zijn uitgesloten van het ‘energieweerbaarheidsplan’ van de Franse regering voor particulieren en bedrijven, ondanks het gevoel dat ze eveneens de dupe zijn van de algemene stijging van de energieprijzen.

Geraamde kostprijs 55 miljoen euro

“Bij een gewogen gemiddelde stijging van 70 procent van de prijs per kWh schat de sector dat de energiecrisis dit jaar 55 miljoen euro gaat kosten. Dit stemt overeen met bijna een derde van het jaarlijkse bedrag aan staatssteun toegekend aan spoorbedrijven voor de heropleving van het goederenvervoer per spoor, wat werd vastgelegd in een herstelplan. Daarom heeft de sector een tijdelijke bijkomende steun van 55 miljoen euro aangevraagd. Helaas werd dit verzoek tijdens een interministerieel overleg op 7 april afgewezen.”

Een pijler van de energietransformatie

Alliance 4F merkte op dat de Franse regering in september vorig jaar een investering van 170 miljoen euro per jaar aankondigde om het goederenvervoer per spoor te ondersteunen.

“Dit is een historische financiële inspanning, na jaren van onderinvesteringen, maar de energiecrisis dreigt die inspanning volledig teniet te doen, ook al is het spoorvervoer een belangrijke troef in de ecologische transitie: goederenvervoer per spoor stoot negen keer minder CO2 uit dan dezelfde rit over de weg en 50 keer minder dan door de lucht en verbruikt bovendien ook nog eens zes keer minder energie.”

Vergelijkbare maatregelen gevraagd

Alliance 4F-coördinator, Franck Tuffereau, merkte op: “De regering geeft massale steun aan het wegvervoer. Het is ondenkbaar dat het goederenvervoer per spoor niet mag genieten van gelijkaardige maatregelen.”

Hij concludeerde: “Het spoorvervoer heeft laten zien hoe nuttig het is voor iedereen: de energiecrisis mag niet alle recent geleverde inspanningen teniet doen. Het kabinet zet vraagtekens bij de kansen om de doelstelling van een verdubbeling van het modale aandeel van het goederenvervoer per spoor in 2030 te halen. Wij betreuren dit ten zeerste en blijven zodoende gemobiliseerd.”

Auteur: Jos Sterk