FR NL
sfeerbeeld sporen - copyright Infrabel

Infrabel kan maximaal 1 miljard euro lenen

sfeerbeeld sporen - copyright Infrabel

Infrabel kan tot maximaal 1 miljard euro lenen om een aantal prioritaire projecten te realiseren. Dit bedrag finaliseert de financiering van de middelen van het investeringsplan 2023-2032 toegekend door de federale regering

Dinsdag keurde de raad van bestuur van Infrabel een lening van maximaal 1 miljard euro goed om verschillende projecten voor de uitbreiding van de spoornetcapaciteit zo spoedig mogelijk te realiseren. Die projecten gaan, onder meer, over de voltooiing van de werken voor het GEN, As 3 (Ottignies – Luxemburgse grens) en de spoorlijn Gent-Brugge. Maar ook de uitbreidingswerken in de havens (Brussel, Gent, Antwerpen). Infrabel consulteerde meerdere financiële instellingen, om de toekomst van zijn investeringen op de lange termijn veilig te stellen. De lening zal in de vorm van twee schijven worden afgesloten bij het Federaal Agentschap van de Schuld (FAS).

Meer groei

Jan Cornillie, Voorzitter raad van bestuur Infrabel, benadrukt het belang van de lening. “Met deze lening maakt Infrabel het spoor klaar voor meer groei van het aanbod van onze klanten, de operatoren. Door uitzonderlijk zelf een lening aan te gaan neemt de raad van bestuur haar verantwoordelijkheid  om de grote infrastructuurprojecten zoals het GEN en belangrijke havenprojecten definitief te kunnen afwerken”.

Langetermijnvisie

Benoît Gilson, CEO Infrabel, bedankt de federale regering voor haar langetermijnvisie voor de spoorwegen. “De stap die Infrabel vandaag zet, ondersteunt de ambities van het Investeringsplan 2023-2032. Deze lening is essentieel om, onder meer, het GEN te voltooien, het viersporig maken van spoorlijn Gent-Brugge en investeringen in de havens te stimuleren. De beslissing van de raad van bestuur van vandaag is een hefboom om de prestaties van het spoornet te verbeteren ten voordele van onze klanten, de modal shift en de nationale economie.”

Fundamentele stap

Volgens Georges Gilkinet, federale minister van Mobiliteit, heeft Infrabel met de uitvoering van de beslissing van de regering om 1 miljard euro te lenen, een fundamentele stap gezet in het realiseren van de ambities, vastgelegd in het performantiecontract dat werd ondertekend in december 2022. “Dit extra miljard zal de voltooiing versnellen van projecten die even iconisch als fundamenteel zijn voor ons spoorwegnet, met name het GEN aan Waalse zijde, de verbinding Brussel-Luxemburg en de ontsluiting van onze havens. Deze lening betekent een belangrijke nieuwe stap voorwaarts in de verbetering van het spooraanbod voor zowel reizigers- als goederenvervoer, ten voordele van het klimaat, onze economie, de verkeersveiligheid en de gezondheid van ons allemaal.”

Bijkomende financiering

Deze lening vervolledigt volgens Gilkinet de bijkomende financiering die de federale overheid heeft toegezegd voor de spoorwegen sinds het begin van de legislatuur. “Na jaren van onderinvestering en besparingen zitten onze spoorwegmaatschappijen nu op een ambitieus en vooral zeker financieringstraject voor de komende jaren. Er zullen nieuwe investeringen worden gedaan om van de trein het sleutelelement van onze toekomstige mobiliteit te maken en de doelstelling te bereiken om het aantal mensen en het volume van de goederen die per spoor worden vervoerd, te verhogen. Ik ben hier natuurlijk heel blij mee.”

Grote projecten realiseren ten voordele van de mobiliteit

In december 2022 keurde de ministerraad het Performantiecontract van Infrabel en zijn bijlagen, het financieel plan en het Meerjareninvesteringsplan, voor de periode 2023-2032 goed. Voor de komende 10 jaar is nu een budgettaire enveloppe van 16,4 miljard euro (€2023) voorzien voor de investeringen in het spoornet (+/- 11 miljard euro) en de operationele behoeften betreffende de werking en het onderhoud van het spoornet ​ (+/- 5,4 miljard euro). Infrabel dankt de federale regering voor deze financiële duidelijkheid op langere termijn. Deze langetermijnvisie stelt Infrabel in staat om aan zijn klanten de nodige stabiliteit te waarborgen.

Voltooiing werken

Binnen deze enveloppe kon er 1 miljard euro worden opgenomen in de vorm van een lening die Infrabel afsluit om te investeren in grote projecten die goed zijn voor de mobiliteit dankzij een uitbreiding van de capaciteit. Deze projecten betreffen de voltooiing van de werken voor het GEN en As 3 (grens Ottignies-Luxemburgse grens), uitbreidingswerken in de havens (Brussel, Gent, Antwerpen) en het uitbreiden naar 4 sporen van de spoorlijn Gent-Brugge. Concreet kan de lening opgenomen worden in twee schijven. Dinsdag besliste de raad van bestuur van Infrabel dat een eerste schijf van €800 miljoen geactiveerd wordt vanaf 2025.

Positief sneeuwbaleffect op de Belgische economie

Met 9.400 VTE’s en jaarlijkse investeringen van meer dan 1 miljard euro is Infrabel een drijvende kracht achter de Belgische economie. Uit een studie die Deloitte uitvoerde in 2022, blijkt dat de onderneming een groot effect heeft op de nationale rijkdom: elke euro die Infrabel investeert, genereert een impact van 2,83 euro op het BBP.

Onderwerpen:

Auteur: Matthias Vanheerentals