FR NL

Tijd is een belangrijke factor wat betreft onkruidbestrijding op spoorlijnen

Sinds 2019 volgt Infrabel een actieplan om het pesticidegebruik te verminderen. Een plan met als doel om de hoofd- en bijsporen op een alternatieve of preventieve manier onkruidvrij te maken.

In de bijsporen, zoals de rangeerstations, wil dit actieplan de vegetatiegroei op de behandelde oppervlaktes tegen eind 2023 met de helft te verminderen. Dat gebeurt in België met technieken zoals maaien, wieden of rooien.

Deze mechanische technieken kunnen jammer genoeg niet op het hele spoornet toegepast worden omdat ze, naast de enorme budgettaire impact, ook heel wat tijd in beslag zouden nemen. Dat is nefast voor de vlotte doorstroming en regelmaat van het treinverkeer.

Mogen we u voorstellen: ‘de heetwatertrein’?

Om de groei van onkruid op de dienstpaden structureel te voorkomen, voert Infrabel bij vernieuwingswerken ook preventieve aanpassingen uit (beton, asfalt, slakkenzand). Met als nieuwkomer natuurlijk de ‘heetwatertrein’.

De bedoeling is dus om sterk in te zetten op een combinatie van milieuvriendelijkere alternatieven zoals pelargonzuur en de heetwatertrein. Daar kunnen, in de toekomst, ook nog biologische onkruidverdelgers (die nog in ontwikkeling zijn) en elektrische systemen aan toegevoegd worden. Deze mix zal het op termijn mogelijk maken om af te stappen van de meest schadelijke producten om onkruid te bestrijden op het spoor.

Plicht om naar alternatieven te zoeken

Benoît Gilson – CEO Infrabel: “Infrabel levert grote inspanningen om de impact van zijn activiteiten op het milieu te beperken. De vermindering van het gebruik van herbiciden in de afgelopen jaren is hiervan een concreet voorbeeld. Maar het is onze plicht om nog verder te gaan en alternatieven te vinden voor deze chemische stoffen. De “heetwatertrein” biedt veelbelovende vooruitzichten. Ik ben trots op deze innovatie en zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat dit prototype een van de instrumenten wordt om het onkruid op ons spoorwegdomein steeds milieuvriendelijker aan te pakken”.

Auteur: Jos Sterk