FR NL

Spoorwegpolitie verdwijnt uit vier Belgische steden

File:HUA-153307-Afbeelding van twee beambten van de spoorwegpolitie in gesprek met een machinist van NS.jpg 2020, Wikimedia Commons

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) wil de lokale politie verantwoordelijk maken voor de veiligheid in de stations en dat heeft gevolgen voor de aanwezigheid van deze veiligheidsdienst in een aantal Belgische steden.

De posten van de Spoorwegpolitie verdwijnen in Hasselt, Leuven, Libramont en Bergen, waardoor de dekking op het spoorwegnet een stuk dunner wordt. De plannen stuiten dan ook op sterk verzet van de kant van de oppositie.

Wat is de Spoorwegpolitie?

De Spoorwegpolitie (SPC) is een gespecialiseerde dienst van de Federale Politie met als prioritair actieterrein de treinen, spoorwegen, perrons van de stations of stopplaatsen en het netwerk van de metro- en premetrostations.

SPC is belast met de fenomenen die verband houden met de mobiliteit van de treinen en metro’s en het reizigersvervoer.

De oprichting van de Spoorwegpolitie gaat terug tot de wet van 25 juli 1891 die het kader ervan vastlegt.

Wat zijn de opdrachten van de Spoorwegpolitie?

Opdrachten van gespecialiseerde politie

De Spoorwegpolitie voert opdrachten van gespecialiseerde politie uit:

Interventie: het gaat om prioritaire opdrachten aangezien de interventies een rechtstreekse en grote impact hebben op het treinverkeer.

Bestrijding van overlast:  overlast veroorzaakt een onveiligheidsgevoel.

Roller Coasters: de strijd aangaan tegen fenomenen die zich afspelen op een lijn die een of meerdere entiteiten van SPC doorkruist en waarbij dus verschillende diensten betrokken zijn.

(Inter)nationale acties in samenwerking met zowel interne als externe partners (Lokale Politie, directeurs-coördinatoren, Infrabel, Securail, MIVB) met het oog op de strijd tegen een specifiek fenomeen zoals trespassing of kabeldiefstallen.

Auteur: Jos Sterk