FR NL

Vernieuwde trambaan op palen in Antwerpen in gebruik genomen

Werken aan de tramlijn op de Blancefloerlaan in Antwerpen

De vernieuwing van de trambaan op Linkeroever in Antwerpen is voltooid. Dit weekend werd de nieuwe trambaan op palen aangesloten op de bestaande infrastructuur en dinsdagochtend is de dienstregeling hervat, laat vervoerder De Lijn weten. De palen moeten ervoor zorgen dat toekomstige verzakkingen voorkomen worden.

Sinds maart werkten teams van Frateur – De Pourcq, Franki Foundations, Taveirne en BESIX Infra samen in opdracht van De Lijn aan de aanleg van een nieuwe spoorbaan op de Blancefloerlaan op Linkeroever in Antwerpen. Het ging om de aanleg van 2,4 kilometer nieuw spoor – 1,2 heen en 1,2 terug – die parallel aan de bestaande infrastructuur is aangelegd. De oude tramspoorlijn zal binnenkort verwijderd worden.

Verzakking op veengrond

De vernieuwing was nodig omdat de veenlaag in de ondergrond op Linkeroever de sporen al enige tijd parten speelde. Het veen, dat op een diepte van zo’n vijf meter zit, zorgt voor instabiliteit in de ondergrond. De oorspronkelijke trambaan is aangelegd op een dikke laag beton. In de loop der jaren bleek dat ook het beton niet opgewassen was tegen de instabiliteit die de veenlaag veroorzaakt. Dit had verzakkingen van het spoor tot gevolg.

De nieuwe infrastructuur is aangelegd op funderingspalen en is volgens De Lijn een unicum voor Antwerpen. “Er ging twee jaar studiewerk aan vooraf. Er zitten ruim 2.000 funderingspalen in de grond”, aldus het vervoersbedrijf.

Werken aan de tramlijn op de Blancefloerlaan in Antwerpen

Palen als ondergrondse brug voor trambaan

De voorbije dagen zijn de laatste 150 prefabpalen aan toegevoegd. Dit werk werd uitgevoerd door vier heimachines die elk vier palen per uur in de grond stampten. De Lijn geeft aan dat dit een secuur karwei betrof. “Zo’n paal recht in de grond krijgen is een erg secuur werkje waarbij slechts een uiterst minimale afwijking is toegestaan.” De palen hebben een lengte van zo’n 8 à 11 meter. Met zijn allen vormen ze een soort ondergrondse brug voor de trambaan.

Zondag en maandag is het nieuwe spoor aangesloten op het bestaande tracé, zowel aan de Halewijnlaan als aan de keerlus P&R Linkeroever, waar de komende twee maanden tijdelijke haltes en perrons voorzien worden. Behalve het aansluiten van tramsporen diende ook de bovenleiding – over een lengte van 400 meter – evenals de voedingskabels, sein- en beveiligingssystemen en overige voorzieningen volledig te worden geïnstalleerd.

Dit is allemaal volgens planning verlopen en maandag is er volgens De Lijn bij testritten niets meer aan het licht gekomen, laat De Lijn weten. “Nu is het aan de reizigers. De dienstverlening op linkeroever is vanaf dinsdag 2 november opnieuw zoals gebruikelijk.”

Ook tramhaltes aangepakt na verwijdering oude spoor

De ingebruikname van de nieuwe trambaan betekent niet dat de werken op Linkeroever ten einde zijn. De bestaande tram- en bushaltes Halewijn, A. Van Cauwelaert en Sporthal verdwijnen, en worden vervangen door gloednieuwe infrastructuur. De haltes A. Van Cauwelaert en Sporthal zijn ondertussen al aangelegd.

Voordat Halewijn aan de beurt kan komen, moeten eerst de oude tramsporen worden verwijderd. In afwachting daarvan wordt er een tijdelijke halte-inrichting voorzien. Normaal gezien zal de nieuwe halte-infrastructuur klaar zijn in het voorjaar van 2022.

Lees ook: Aanleg nieuwe tramlijn Antwerpse Linkeroever in volle gang

Auteur: Jerom Rozendaal