FR NL

Energiecrisis kan doorbraak betekenen voor de IJzeren Rijn

2015, Flickr

De hoge energieprijzen leiden mogelijk tot een doorbraak in het dossier van de IJzeren Rijn, zo staat te lezen op Flows. Dat bleek tijdens een bezoek van Vlaams minister-president Jan Jambon aan zijn collega van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen Oliver Krischer.

Minister-president Jan Jambon legde het IJzeren Rijn-dossier tijdens zijn bezoek opnieuw op tafel, zo meldt Belga. Volgens Jambon zitten Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen (NRW) op dezelfde golflengte wat de heractivering van de spoorverbinding tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied betreft.

Nederland ligt dwars

De IJzeren Rijn is een spoorlijn in Vlaanderen (provincies Antwerpen en Limburg), Noord-Brabant, Nederlands-Limburg en Noordrijn-Westfalen. Ze deed voornamelijk dienst als goederenlijn tussen de haven van Antwerpen, het verkeersknooppunt Mönchengladbach en het Ruhrgebied. Sinds 1992 is het gedeelte tussen Roermond en Dalheim gesloten, maar de drie landen onderhandelen over een reactivering. Nederland ziet een heropening van die IJzeren Rijn niet zitten omdat het oude tracé natuurgebied De Meinweg loopt.

Een alternatief tracé

Begin 2018 werd een alternatief tracé uitgestippeld, 3RX, waardoor een natuurgebied op het historische tracé door Nederland vermeden werd. Vlaanderen en NRW waren meteen gewonnen voor dat nieuwe tracé, maar Nederland bleef de boot, of in dit geval de trein, afhouden. Zogenaamd omwille van de hoge kosten. Vorig jaar werd een nieuw kosten-batenonderzoek opgestart nadat Nederland misschien toch potentieel zag in de spoorverbinding. Dat onderzoek wordt waarschijnlijk eind dit jaar/begin volgend jaar afgerond.

Het toegenomen belang van LNG

De energiecrisis lijkt het dossier een duwtje in de rug te zullen geven. Doordat Rusland de gaskraan dichtdraait, wordt LNG een belangrijke energiebron voor Duitsland. Het LNG zou massaal worden aangevoerd via spoorverbindingen zoals de IJzeren Rijn of 3RX. Om aan de grote vraag te kunnen voldoen, zou Duitsland een beroep moeten doen op zowel Antwerpen als Rotterdam. Daardoor zou de weerstand van Nederland kunnen afnemen. Minister-president Jambon zal het dossier later dit jaar opnieuw aankaarten ter gelegenheid van een onderhoud met de Nederlandse premier Mark Rutte.

Wat is de IJzeren Rijn?

De IJzeren Rijn is een spoorlijn in Vlaanderen (provincies Antwerpen en Limburg), Noord-Brabant, Nederlands-Limburg en Noordrijn-Westfalen. Ze deed voornamelijk dienst als goederenlijn tussen de haven van Antwerpen, het verkeersknooppunt Mönchengladbach en het Ruhrgebied. Sinds 1992 is het gedeelte tussen Roermond en Dalheim gesloten, maar de drie landen onderhandelen over een reactivering. Nederland zag een heropening van die IJzeren Rijn niet zitten omdat het oude tracé door het natuurgebied De Meinweg loopt.

Infrabel zet IJzeren Rijn weer op het spoor door aanleg van een tweede spoorlijn tussen Balen en Neerpelt

Het Belang van Limburg wist in juni van dit jaar te melden dat er een tweede spoorbaan wordt aangelegd tussen Balen en Neerpelt. Het belang van die tweede baan kan moeilijk onderschat worden.

De verbinding naar Antwerpen en Brussel wordt dankzij die tweede lijn een stuk beter omdat er meer treinen kunnen rijden. Daarnaast kan Lijn 19 een rol spelen in het grensoverschrijdend transport en – last but not least – in de reactivering van IJzeren Rijn.

Een en ander vergt de nodige tijd, want de werken aan de nieuwe baan zijn gepland van 2024 tot 2026. De totale kostprijs van het project wordt gewaardeerd op 50 miljoen euro.

Kamer van Koophandel Limburg wil zo snel mogelijk werk maken van een reactivering van de IJzeren Rijn

De Kamer van Koophandel Limburg pleit al jaren om zo snel mogelijk werk te maken van een reactivering van de IJzeren Rijn. Ook het SALK-rapport schoof deze spoorverbindingen naar voren als belangrijke randvoorwaarden voor de heropleving van de Limburgse economie. De IJzeren Rijn is en blijft de kortste verbinding tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied, terwijl de ontsluiting via trein naar Noord-Limburg nog steeds zo goed als onbestaande is.

De voordelen van de IJzeren Rijn zijn onmiskenbaar. Zo is het traject bijna 25% korter dan het traject via de Montzenlijn, en kunnen de treinen door het vlakkere traject tot 2.000 ton (in plaats van 1.120 ton) vervoeren.

Auteur: Jos Sterk