Europese landen investeerden meer in wegennet dan in spoor

Spoorlijnen en bovenleiding
Er wordt flink gewerkt de komende dagen. Onder meer aan spoorlijn 12. Benjamin Brolet / Infrabel

De Europese landen investeerden sinds 1995 in totaal een pak meer in het wegennet dan in de spoorwegen. De afgelopen dertig jaar werd 66 procent meer in het wegennet dan in de spoorwegen geïnvesteerd. België is niet de slechtste leerling van de klas. Dat zegt Greenpeace.

Greenpeace Centraal- en Oost-Europa vroeg om een studie door het Wuppertal Instituut en denktank T3 Transportation. Die toont dat Europa in totaal 1500 miljard euro spendeerde aan wegen en slechts 930 miljard euro aan treinsporen. “In de loop van de voorbije drie decennia bouwde Europa het spoorwegennet systematisch af”, zegt Joeri Thijs, woordvoerder voor Greenpeace België. “Terzelfdertijd  werden massaal wegen aangelegd, wat wijst op een duidelijke voorkeur voor transportmiddelen die de meeste broeikasgassen uitstoten (vracht- en personenwagens). Vooral Europeanen op het platteland werden de dupe, want ze hadden steeds minder toegang tot goed openbaar vervoer.”

Spoor

Wanneer we dieper ingaan op de Belgische cijfers in het rapport, stellen we vast dat ons land (met 23,26 miljard euro tussen 1995 en 2018) meer investeerde in het spoor dan in wegen (7,49 miljard euro tussen 1995 en 2018). “Dat is natuurlijk relatief, aangezien we al voor 1995 over een van de meest uitgebreide wegennetwerken van de wereld beschikten”, zegt Thijs. “Als we bovendien de investeringen per inwoner bekijken, doen acht landen beter dan België. Ons land is niet de slechtste leerling van de klas wat investeren in het spoor betreft. Toch kunnen en moeten we veel beter doen. De transportsector is goed voor twintig procent van de broeikasgassen die in België worden uitgestoten. Extra investeren in openbaar vervoer is noodzakelijk, zodat het qua betrouwbaarheid en kwaliteit kan wedijveren met dat van gidslanden als Zwitserland of Oostenrijk. Alleen zo bieden we mensen een toegankelijk en betaalbaar alternatief voor de auto.”

Europese cijfers

Sinds 1995 investeerden de EU, Noorwegen, Zwitserland en het VK gemiddeld 66% meer in de uitbreiding en heraanleg van wegen dan in de spoorwegen. “In weginfrastructuur investeerden de landen maar liefst 1.500 miljard euro tegenover 930 miljard euro in spoorinfrastructuur”, zegt Thijs. “Het Europese wegennetwerk werd sinds 1995 60% langer, wat neerkomt op 30.000 extra kilometers. Intussen kromp het spoornetwerk met 6,5% of 15.650 km, wat voor landen als Frankrijk of Duitsland neerkomt op een afname met meer dan 10%. Een treinreis in Europa vereist gemiddeld 77% minder uitstoot van broeikasgassen dan hetzelfde traject met de wagen (uitgedrukt per passagier per kilometer). Transport is verantwoordelijk voor bijna een derde van de broeikasgassen die binnen de EU worden uitgestoten. De Europese transportsector stootte in 2019 15% meer broeikasgassen uit dan in 1995.”

Verandering

Greenpeace heeft een duidelijke boodschap voor de Europese leiders. “Geconfronteerd met die decennialange politieke stilstand, roepen we de Europese politieke verantwoordelijken op om de prioriteit van investeringen eindelijk te verplaatsen van de weg naar het spoor”, zegt Thijs. “Extra middelen moeten ook betaalbare ‘klimaattickets’ mogelijk maken, zowel voor binnenlands openbaar vervoer als voor Europese trajecten.”

Auteur: Matthias Vanheerentals