FR NL
Spoorknooppunt Ottignies

Spoorknooppunt vormt eerste stuk op 4 sporen voor het GEN in Wallonië

Spoorknooppunt Ottignies Infrabel

Voortaan verbinden vier sporen het station van Ottignies met het spoorknooppunt Louvain-la-Neuve. Met deze 2,5 kilometer en verschillende aanpassingen in het station krijgt het Gewestelijk Expresnet (GEN) vorm.

Vanaf nu heb je 2 centrale sporen voor de snelle treinen en 2 buitensporen voor de stoptreinen. In het kader van het totale project gaat het hier weliswaar om slechts een beperkt deel. “Maar deze ingebruikname illustreert wel dat het, terecht langverwachte, GEN op de lijn Brussel-Namen werkelijkheid wordt!”, zegt Frederic Petit, woordvoerder van Infrabel. “Bovendien werd ook de termijn, die voorop werd gesteld bij de herlancering van deze werf, gerespecteerd. Over 18 maanden is het traject tussen Brussel en Terhulpen aan de beurt.”

Een eerste realisatie

Het station van Ottignies en zijn omgeving is in enkele jaren drastisch veranderd. De GEN-werf en de heraanleg van de spoorinfrastructuur, die midden 2019 startte, hebben nu een belangrijke fase bereikt. Ten eerste met de opening van nieuwe sporen in het station en in de richting Louvain-la-Neuve en ten tweede met de opening van een extra perron.

Drie nieuwe sporen

In Ottignies zijn er nu 3 nieuwe perrons. Een tijdelijk perron (in afwachting van de volledige modernisering van de andere perrons) en 2 andere ‘definitieve’ dubbele perrons (die elk 2 sporen bedienen) – waaronder het perron dat vorige week in gebruik werd genomen. “Dit perron bedient trouwens de eerste 4 nieuwe sporen”, zegt Petit. “Deze perrons zijn bovendien gebouwd in overeenstemming met het traject van de GEN-lijn van en naar Brussel of Namen en zijn daarom breder (8 meter), langer (350 meter) en hoger (76 centimeter) dan de vorige. Dit moet de passagiersstromen en de toegang tot de treinen ​ vergemakkelijken.”

Spoorknooppunt Ottignies
Spoorknooppunt Ottignies

4 sporen

Wat de sporen betreft: sinds vorige week is het verkeer verdeeld over 4 sporen tussen de uitgang van het station en het spoorknooppunt richting Louvain-la-Neuve: 2 centrale sporen voor snelle treinen en 2 buitensporen voor de lokale stoptreinen. “Op die manier is er een logische opdeling van het treinverkeer en moet er niet meer gewacht worden tot de ene trein voorbij is voor de volgende kan vertrekken”, zegt Petit. Er werd 4 jaar gewerkt om dit resultaat te bereiken. Zo moesten enkele sporen verplaatst worden, nieuwe sporen gebouwd worden en werden 20 nieuwe wissels geplaatst (8 aan de kant van Louvain-la-Neuve en 12 aan de kant van Ottignies). Sommige van deze wissels zijn tot 75 meter lang.

Herlancering

Al deze werkzaamheden werden uitgevoerd binnen de termijnen die werden vastgelegd bij de herlancering van het GEN-project in 2018. En zo heeft Wallonië zijn eerste “4-sporige GEN-gedeelte”. Hét bewijs volgens Infrabel dat het langverwachte GEN op de spoorlijn 161 Brussel-Namen eindelijk vorm krijgt.

Vervolg van de werken

In het station van Ottignies gaan de werken van Infrabel en zijn filiaal TUC RAIL, gespecialiseerd in spoorwegtechniek, de komende jaren verder. “In totaal zullen er 6 nieuwe dubbele perrons worden gebouwd en 12 sporen die toegang geven tot deze perrons, worden opgewaardeerd”, zegt Petit. “Er zal perron per perron en van west naar oost gewerkt worden. Tegen 2029 moet de volledige technische uitrusting van het spoor – van de kleinste railbevestiging tot de signalisatie en de elektrische installaties – vernieuwd zijn. Alles bij elkaar gaat dit over een oppervlakte van bijna 20 hectare.”

Beperkingen

Voor de technische ploegen is dit een dagelijkse uitdaging vanwege drie grote beperkingen. “Zo moet een  ‘zo normaal mogelijke’ exploitatie in het station van Ottignies in stand worden gehouden, waar op elk moment 5 perronsporen beschikbaar moeten zijn, alleen al voor de lijn Brussel-Namen”, zegt Petit. “Zo moet het goederenverkeer tussen Leuven en het zuiden van het land (en omgekeerd) in stand worden gehouden, ook ’s nachts. Het feit dat lijn 161 sinds 2018 is uitgerust met ETCS, vormt ook een beperking. Deze signalisatietechnologie garandeert de veiligheid, maar bemoeilijkt interventies en aanpassingen aan de infrastructuur.”

Spoorknooppunt Ottignies
Spoorknooppunt Ottignies

Nieuwe kijk

Het GEN: een nieuwe kijk op mobiliteit in Brussel Het GEN omvat een verdubbeling van 2 naar 4 sporen van 5 grote spoorlijnen binnen een straal van 30 km rond Brussel. Twee daarvan zijn nog in aanbouw: de lijn 161 Brussel-Ottignies en lijn 124 Brussel-Nijvel. “Deze verdubbeling van de capaciteit betekent dat het snellere, doorgaande treinverkeer kan gescheiden worden van de lokale stoptreinen (S aanbod)”, zegt Petit. “Infrabel en de NMBS hanteren samen het principe om een spoorbaanvak meteen open te stellen van zodra het klaar is.”

2025

Midden 2025 volgt dan de 9 km tussen Brussel/Watermaal en de toegang tot Terhulpen (Bakenbos) en eind 2026 de 10 km tussen Terhulpen en Ottignies. “Het respecteren van deze timing betekent dat de werken voornamelijk ’s nachts of in het weekend worden uitgevoerd om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken voor de reizigers”, zegt Petit. “Maar ook dat er elk jaar een week lang een volledige lijnonderbreking van het verkeer zal zijn. De eerstvolgende onderbreking is gepland van 29 maart tot 8 april 2024.”

Auteur: Matthias Vanheerentals