FR NL
Goederentrein NMBS

Discussie over afstoten goederenvervoer door NMBS

Het Belgische spoorbedrijf NMBS zou haar goederentak moeten afstoten. Dat vindt voorzitter Bruno Tobback van de Vlaamse sociaaldemocratische partij SP.A. Hij pleitte onlangs voor afschaffing ervan. Maar de vakbonden protesteren. Zo wil de Belgische vakbond ACV-Transcom dat het goederenvervoer bij NMBS behouden blijft.

Volgens de SP.A-voorzitter zou NMBS reizigers moeten vervoeren en is er geen plaats voor ‘nevenactiviteiten’. In zijn pleidooi stelde hij dat het vervoeren van mensen een kerntaak van de overheid is omwille van het mobiliteitseffect, de jobcreatie en omwille van het feit dat je de economie ermee stimuleert.

Goederenvervoer

ACV-Transcom vindt dat ook het goederenvervoer behouden moet blijven. Op dit moment zou de liberalisering van de goederenactiviteiten er al toe heben geleid dat jaarlijks vele tonnen vracht met vrachtauto’s vervoerd worden. Het mobiliteitsbeleid, een kerntaak van de overheid, zou daar flink veel last van hebben. Files nemen immers nog sterker toe, verwacht de vakbond.

De uitspraak houdt volgens de vakbond ook geen rekening met de activiteiten in de goederenstations. Het goederenvervoer is strategisch belangrijk voor de Belgische havens en zou behouden moeten blijven omwille van de economie en de tewerkstelling.

Transport

De drie argumenten die Tobback gebruikte om het goederenvervoer af te stoten (mobiliteitseffect, jobcreatie en economische stimulans), kunnen wij dus even goed gebruiken om het te behouden”, aldus de vakbond in Dagblad Transport.

Auteur: Bart Pals

Bron: SpoorPro.nl