FR NL
Spoorlijn IJzeren Rijn

Haalbaarheid IJzeren Rijn 2.0 opnieuw onderzocht

Bron: SpoorPro

Er komt dit najaar een nieuw onderzoek naar de haalbaarheid van de Rhein-Ruhr-Rail Connection, ook wel 3RX genoemd. Dat heeft de Belgische minister van Mobiliteit Georges Gilkinet deze week gezegd tijdens een commissievergadering van de Commissie voor Mobiliteit. Daartoe zullen België, Nederland en Duitsland een overeenkomst ondertekenen, zodat de opdracht uitgezet kan worden.

De internationale werkgroep achter het 3RX-project besloot al in juni 2020 over te gaan tot het actualiseren van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). 3XR wordt ook wel gezien als de opvolger van de IJzeren Rijn. De geactualiseerde MKBA zal breder van opzet zijn dan de vorige MKBA, die vier jaar geleden is gedaan. Daarnaast worden volgens Gilkinet “nieuwe relevante elementen en cijfers” meegewogen. Welke dat zijn, vertelde hij niet.

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer zal het voortouw nemen in het project rond de MKBA. De kosten van het project zullen door drieën gedeeld worden. De resultaten worden eind 2022 verwacht.

‘MKBA voor de bureaulade’

De uitleg van de minister was tegen het zere been van commissielid Frank Troosters van Vlaams Belang. Hij hekelt het gegeven dat er telkens opnieuw een studie wordt gedaan zonder dat daar ogenschijnlijk concrete resultaten uit voortvloeien.

“We zijn nu dus een studie van vier jaar geleden aan het actualiseren. In het najaar zal die studie worden opgestart en ze duurt dan nog eens een jaar. Daarna zal ze misschien, naar analogie met andere dossiers, in een bureaulade belanden, waardoor we binnen twee of drie jaar misschien nog eens een update en een nieuwe studie van de actualisatie van de actualisatie kunnen doen”, aldus Troosters.

Het 3RX-project is een van de vraagstukken in de Marktvisie Ambitienetwerk Spoorgoederen, waarin input van de spoorgoederensector staat op de ontwikkelagenda. De Spoorgoederentafel heeft 3RX op zijn Nederlandse wensenlijstje staan, want de verbinding “geeft enige ruimte in Brabant”, maar een werkelijk hartstochtelijke pleitbezorger van een IJzeren Rijn 2.0 toont de Nederlandse spoorbranche zich in haar Marktvisie toch niet: “De sector is van oordeel dat 3RX niet mag betekenen dat voor de treinen van en naar het chemiecluster Chemelot het aantal paden op het basisnet in 2040 gaat knellen.”

Onderwerpen:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.