Sombere marktomstandigheden dwingen LTG om medewerkers te ontslaan

https://www.railfreight.com/business/2022/05/03/despite-efforts-gloomy-market-conditions-force-ltg-to-release-employees/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20week%202022-18

De Litouwse Spoorwegen worden gedwongen om ongeveer 2.000 werknemers te slaan om het hoofd te bieden aan de oplopende financiële verliezen. Het bedrijf heeft overleg gepleegd met werknemersvertegenwoordigers en zal op gecontroleerde wijze overgaan tot hun ontslag, waarbij 6 miljoen euro wordt uitgetrokken voor ontslagvergoedingen. Grote inspanningen geleverd door LTG om de situatie te verbeteren hebben helaas geen resultaten opgeleverd.

De ontslagen zullen gevolgen hebben voor alle business units van de groep. Bij LTG Cargo moeten 1.200 medewerkers het bedrijf verlaten. LTG Infra verliest 500 medewerkers, de passagierstak van LTG 300.

“Het bedrijfsvolume is zeer sterk geslonken, dus om ons aan te passen aan de gewijzigde situatie zijn harde maatregelen noodzakelijk. Die moeten echter ook duurzaam zijn. Ten eerste moeten we onze klanten hoogwaardige en concurrerende diensten blijven leveren. Ten tweede moeten we, door het team te verkleinen, de kansen voor toekomstige groei veiligstellen door het zoeken naar niches vinden voor nieuwe activiteiten. Ten derde is het belangrijk voor ons dat de ontslagen medewerkers hun professionele carrière elders succesvol kunnen voortzetten”, aldus Egidijus Lazauskas, CEO van LTG.

150 miljoen euro aan verliezen

LTG kampt al geruime tijd met moeilijke marktomstandigheden. Een gedeeltelijke sluiting van de Nieuwe Zijderoute-routes vanwege politieke spanningen met China en het verlies van Wit-Russische volumes als gevolg van Amerikaanse sancties tegen dit land heeft het bedrijf in het nauw gedreven.

De oorlog in Oekraïne en de bijbehorende sancties tegen Rusland waren de druppel die de emmer bij LTG deed overlopen. In 2022 verwacht het Litouwse bedrijf ongeveer de helft van de lading te vervoeren ten opzichte van 2021, met een verlies van 150 miljoen euro als gevolg. “Dit wordt de grootste daling van het vrachtvolume en tevens het laagste vrachtvolume in de geschiedenis van het bedrijf”, benadrukte LTG.

Fors lagere tarieven moeten nieuwe klanten aantrekken

Met name wat betreft de vrachtoperaties doet LTG haar uiterste best om de situatie onder controle te houden. Naast de diversificatie van de activiteiten en het invoeren van nieuwe routes naar bijvoorbeeld Duitsland en Polen, heeft het bedrijf ook de vrachtvervoertarieven aanzienlijk verlaagd. “Er wordt verwacht dat de vrachttarieven met 64 procent zullen dalen” om de diensten aantrekkelijker te maken voor klanten, aldus het bedrijf. Een tariefverlaging bij LTG Infra, de Litouwse spoorinfrastructuurbeheerder, maakte deze tariefverlaging mogelijk.

Bovendien kwam de LTG met een actieplan gericht op efficiëntie, kostenverlaging en diversificatie. Lazauskas legde uit dat er ook een samenwerking wordt ontwikkeld met de Letse en Estse collega’s om het transport van de Ambertrain-trein tussen West-Europa en de Baltische staten te verbeteren. Er zijn ook gesprekken gaande met vertegenwoordigers van Kazachstan over vrachtvervoer naar de haven van Klaipeda.”

Nog veel potentieel

Ondanks de problemen reageerde LTG snel en accuraat. Deze keer is de situatie echter complex en veeleisend. Er is echter nog veel potentieel dat kan aangeboord worden en er duiken nieuwe mogelijkheden op aan de horizon. Nu de focus nu op het westen is gericht, kan Litouwen nieuwe volumes aantrekken uit hubs als Duisburg, terwijl nieuwe corridors door Polen de weg kunnen openen naar Zuid- en Zuidoost-Europa.

Bovendien zijn er meer mogelijkheden voor goederenstromen uit het oosten, zoals blijkt uit de gevoerde gesprekken met Kazachstan. Klaipeda zou een cruciale rol kunnen spelen bij het doorsturen van vracht naar Scandinavië en het ontvangen van vracht van daaruit die kan worden doorgestuurd naar het vasteland van Europa en verder.

Auteur: Jos Sterk