FR NL
20.000 nieuwe dwarsliggers tussen Oudenaarde en Ronse

Grondige vernieuwing van de spoorlijn Oudenaarde-Ronse

20.000 nieuwe dwarsliggers tussen Oudenaarde en Ronse @ Infrabel

Spoorinfrabeheerder Infrabel werkt aan een grondige vernieuwing van de spoorlijn tussen Oudenaarde en Ronse in Vlaams Brabant. Over een traject van twaalf kilometer worden dwarsliggers vervangen. Daarnaast wordt de Louise-Marie tunnel en brugdekken in Oudenaarde gerenoveerd. Kosten: 11 miljoen euro.

Hoogwaardigheidsbekleders, zoals de minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en Infrabel-topman Benoît Gilson van Infrabel waren woensdag naar Ronse afgereisd om het officiele startschot te geven voor de vernieuwing van de spoorlijn Oudenaarde-Ronse. “Ik ben heel tevreden dat Infrabel deze knappe vernieuwingswerken kan uitvoeren om deze spoorlijn zo in de 21e eeuw te loodsen”, aldus Gilkinet.

De komende twee maanden zullen over een traject van twaalf kilometer 20.000 nieuwe dwarsliggers onder de sporen gelegd worden. De betonnen dwarsliggers zijn steviger en onderhoudsvriendelijker. De werken gebeuren met een speciale werktrein van 400 meter lang. Die schept al rijdend de bestaande dwarsliggers eruit en legt er meteen nieuwe betonnen exemplaren in de plaats.

Modernisering Louise-Marie tunnel

Daarnaast zal Infrabel ook Louise-Marie tunnel onder handen nemen. In de tunnel vernieuwt Infrabel alle dwarsliggers en de ballast. Daarnaast wordt ook het drainage systeem verbeterd. Over de volledige lengte van 400 meter wordt 50cm grond afgegraven en goten geplaatst. De  werken zijn volgens Infrabel nodig om de tunnel uit de negentiende eeuw de 21ste eeuw in te loodsen.

Renovatiewerken moeten Louise-Marie tunnel de 21ste eeuw in loodsen

Geluidstest met kunststof dwarsliggers

Andere werken die op de spoorlijn op de planning staan, zijn de vernieuwing van de overwegen in Maarkedal en Oudenaarde en aanpassingswerken aan de brugdekken van de Scheldebrug en Minderbroederstraat in Oudenaarde. Op deze bruggen worden de dwarsliggers vervangen door kunststoffen exemplaren. Dit vormt onderdeel van een test waarbij Infrabel wil onderzoeken of kunststof dwarsliggers ertoe bijdragen dat geluidsoverlast wordt verminderd. Voor en na de vernieuwing zullen dan ook geluidsmetingen worden uitgevoerd.

De werken zullen plaatsvinden in de zomermaanden waardoor er van 3 juli tot en met 29 augustus geen treinverkeer mogelijk is tussen Ronse en Oudenaarde. De NMBS zet in die periode vervangbussen in. “Er is specifiek gekozen om tijdens de zomermaanden te werken omdat dit een verkeersluwere periode is”, laat Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken weten. Nadat het treinverkeer hervat, zal de laatste hand gelegd worden aan de vernieuwing in de nachten van 30 augustus tot 1 oktober.

Prijskaartje van elf miljoen euro

Volgens Baeken biedt de lange lijnonderbreking veel tijdswinst op bij de werkzaamheden. “Als deze werf gespreid zou moeten uitgevoerd worden tijdens weeknachten en weekends dan heb je al makkelijk dubbel zoveel tijd nodig om hetzelfde werk te realiseren. En dan zou er ook veel meer hinder zijn voor het treinverkeer.”

Aan de renovatie van het spoor tussen Ronse en Oudenaarde hangt een prijskaartje van elf miljoen euro. Dat geld is door de Minister van Mobiliteit vrijgemaakt uit het Boost Plan. Dat is een initiatief Gilkinet, dat eind vorig jaar werd gelanceerd en gericht is op een het creëren van een modal shift.

Lees ook:

Infrabel pakt komende maanden spoor tussen Ronse en Oudenaarde aan
Infrabel stapt over op ‘groene’ dwarsliggers van zwavelbeton

Auteur: Jerom Rozendaal