Infrabel start procedure voor afschaffing zeven overwegen in Bilzen

Overzichtsplan te sluiten overwegen in Bilzen
Overzichtsplan te sluiten overwegen in Bilzen

Infrabel heeft de omgevingsvergunning aangevraagd voor de afschaffing van de zeven overwegen in Bilzen. De overwegen worden vervangen door vier tunnels en twee bruggen. Afhankelijk van het verloop van de procedure kan er volgend jaar worden gestart met de werkzaamheden die in 2024 klaar moeten zijn. Aan het project hangt een kostenplaatje van 25 miljoen euro.

Infrabel heeft recent de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het overwegenproject in Bilzen ingediend. Begin deze week werd dit dossier volledig en ontvankelijk verklaard, waardoor het onderzoek kan starten. Buurtbewoners hebben daarbij dertig dagen de tijd hebben om eventuele vragen en bemerkingen aan de stad Bilzen over te maken.

Vier tunnels en twee bruggen

Het betreft een gezamenlijk project van Infrabel, De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Bilzen. Doel is het afsluiten en vervangen van alle zeven overwegen in Bilzen om zo de veiligheid en stiptheid voor het treinverkeer en de weggebruikers te verhogen. De zeven overwegen worden vervangen door twee bruggen, vier tunnels en twee delen fietssnelweg.

Infopanelen

Behalve de informatieavond en schriftelijke communicatie heeft de spoorbeheerder eveneens de overwegen uitgerust met infopanelen waarop toekomstbeeld van de locatie visueel wordt weergegeven. Ook verwijst Infrabel naar een informatiefilm over de werken.

Infopaneel aan overwegen in Bilzen geeft buurtbewoners impressie van de plannen van Infrabel

Spartacusproject Limburg

Deze werken kaderen deels binnen het Spartacusproject, de aanleg van een sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht. Binnen dit project worden ook de overwegen in Diepenbeek. Hiermee is begin 2020 al een start gemaakt. In deze naburige gemeente worden zeven overwegen vervangen door drie bruggen en een tunnel. Kostenplaatje voor deze werken, die in de zomer van 2022 voltooid moeten zijn, is 21,8 miljoen euro.  Infrabel laat weten dat de werken in Diepenbeek op schema liggen.

Planning tot 2024

Eind dit jaar zullen er al archeologische onderzoeken worden opgestart langs het spoortraject in Bilzen zoals eerder in Diepenbeek. Op de verschillende projectlocaties zal door het graven van sleuven de aanwezigheid van historisch waardevolle elementen worden nagegaan.

Na het doorlopen van de vergunningsprocedures zouden de eerste voorbereidende werkzaamheden op het terrein in het voorjaar 2022 kunnen starten. In eerste instantie zullen dit nutsleidingswerken zijn zoals het verplaatsen van rioleringen. Het einde van de werken in Bilzen is volgens de huidige planning voorzien tegen eind 2024

Overzicht van de te vervangen overwegen

Hieronder volgt een overzicht van te sluiten overwegen en een artist impression van de toekomstige situatie.

  • De overweg Molenstraat* (OW 47) wordt vervangen door een brug voor alle verkeer.

Een brug vervangt de overweg in de Molenstraat in Bilzen.

  • De overweg Nijverheidsstraat* (OW 46) krijgt als alternatieven een fiets- en voetgangerstunnel en een langsweg tussen de Molenstraat en Nijverheidsstraat.

Artist impression van situatie Nijverheidsstraat in Bilzen na eliminatie spooroverweg

  • De overweg Laarstraat* (OW 45A) wordt vervangen door een fiets- en voetgangerstunnel en een fietspad parallel met het spoor met aansluiting op de Fietssnelweg F70.

Overweg Laarstraat in Bilzen wordt vervangen door een fiets- en voetgangerstunnel

Tussen overweg Nijverheidsstraat en overweg Laarstraat wordt parallel aan de noordzijde van het spoor een fietspad aangelegd dat deel uitmaakt van Fietssnelweg F70. De omgevingsvergunning voor de aanleg van dit fietspad wordt eind dit jaar aangevraagd.

Tussen overweg Nijverheidsstraat en overweg Laarstraat in Bilzen wordt een nieuw fietspad aangelegd

  • Aan de overweg Boomstraat* (OW 45) komt er een brug voor alle verkeer.

Een brug vervangt de overweg Boomstraat in Bilzen

  • De overweg Rooi (OW 44C) wordt afgesloten.
  • De overweg Laakstraat (OW 44B) wordt vervangen door een fiets- en voetgangerstunnel.

Een fiets- en voetgangerstunnel vervangt de overweg in Laakstraat in Bilzen

  • Aan de overweg Sint-Lambertuslaan N2 (OW 44A) komt er een tunnel voor alle verkeer met een fietsdek op het tunneldak met aansluiting op de Fietssnelweg (F76) Genk – Tongeren.

Een tunnel komt in de plaats van de spooroverweg in de Hasseltsestraat in Bilzen.

Grootste overwegenproject in België

Bilzen vormt, samen met het overwegenproject in Diepenbeek, het grootste overwegenproject in België waarbij in totaal veertien overwegen (zeven in Diepenbeek en zeven in Bilzen) zullen vervangen worden.

Sluiting overwegen voor betere veiligheid

De sluiting van de overwegen in de Limburgse gemeenten past in het algemene beleid van Infrabel. Omdat spooroverwegen het toneel zijn van veel (dodelijke) ongelukken op het spoor, streeft Infrabel ernaar om zoveel mogelijk fysieke kruisingen tussen het spoor en de weg te nemen en te vervangen voor alternatieven als door tunnels en bruggen. Zo werden er in 2020 maar liefst 38 spooroverwegen gesloten. De sluiting van overwegen brengt vaak onvrede mee van buurtbewoners die hun mobiliteit aangetast zien worden.

Lees ook: 

Auteur: Jerom Rozendaal