FR NL

Pesticideverbruik Infrabel daalt, maar blijft wel grootgebruiker

Het pesticidegebruik van Infrabel voor de onkruidbestrijding op de Vlaamse sporen is gedaald van 3106 kilo in 2019 tot 2136 kilo in 2020. Dat blijkt uit het rapport ‘Duurzaam gebruik pesticiden 2020’ van de Vlaamse milieumaatschappij. Infrabel is met 86 procent van het pesticidegebruik in Vlaanderen wel veruit de grootste gebruiker.

De hoeveelheid gebruikte pesticiden in Vlaanderen is vorig jaar met 32 procent afgenomen, aldus het rapport van de Vlaamse milieumaatschappij. Het totaal gebruikte werkzame stof daalt van 5,6 ton (2018) en 3,7 ton (2019) naar 2,5 ton (2020). Infrabel en NMBS staan in voor 88 procent van dit pesticidegebruik, de Vlaamse overheidsdiensten voor 3 procent en de gemeenten voor 9 procent.

Demir roept Infrabel op gebruik pesticiden te verminderen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir roept de federale regering op om verder te blijven investeren in het afbouwen van pesticidegebruik. “De grootste gebruiker blijft federaal spoorwegbeheerder Infrabel. Ik verwacht dus dat zij zich blijven verder inspannen om minder pesticiden te gebruiken en actief te zoeken naar alternatieven voor het onderhoud van de sporen”.

Vanaf 2015 geldt een verbod op het gebruik van pesticiden door openbare besturen. Het verbod richt zich op terreinen gebruikt voor openbare diensten, kwetsbare zones langs waterlopen en in drinkwaterbeschermingszones en terreinen die toegankelijk zijn voor kwetsbare groepen.

Geen alternatieven door grootte spoornetwerk

Pesticiden kunnen enkel nog gebruikt worden onder bepaalde voorwaarden en in specifieke omstandigheden. Om de veiligheid van het spoorverkeer te garanderen en het onkruid op en rond het spoor te verdelgen, heeft Infrabel een ontheffing op het verbod op pesticidegebruik gekregen. Wegens de industriële omvang van de spoorwegen zijn er volgens de infrabeheerder geen alternatieven voor handen.

Infrabel onkruidtrein op het hoofdspoor

De zogenaamde onkruidtrein rukt een paar keer per jaar uit om onkruid te besproeien. Die rijdt alleen op de hoofdsporen. Doordat deze uitgerust is met allerlei sensoren en gericht spuit, is het gebruik van pesticiden de laatste jaren afgenomen. De gerapporteerde gegevens voor de sproeitrein variëren tussen de 5,1 ton in 2010 tot  1,4 ton nu.

Ook NMBS gebruik pesticiden voor onkruidverdeling, 44,1 kilo in 2020. Het gaat hier onder andere over perrons, stationsomgevingen, stelposten voor treinonderhoud. Daarnaast beheert de NMBS ook een beperkt aantal spoorwegbeddingen

Bijsporen door aannemers

De bijsporen en installaties worden door aannemers onderhouden. Bij de eerste rapportering in 2015 werd 4,4 ton pesticiden gebruikt door de aannemers. “Door een betere opvolging van de aannemers, de opleiding van de ambtenaren die aannemers opvolgen en het omvormingsprogramma daalde dit gebruik naar 3,6 ton in 2016”, laat de Vlaamse milieumaatschappij weten.

Pesticidengebruik Infrabel over de jaren

Vooral vorig jaar was een aanzienlijke daling van het pesticidegebruik door aannemers te constateren van 1,67 ton in 2019 naar 0,683 ton in 2020. Dat was de eerste keer dat  de aannemers minder pesticiden inzetten dan Infrabel met de onkruidtrein.

Actieplan bijsporen

Infrabel laat weten dat het verminderen van het pesticidengebruik absoluut prioriteit heeft. Daarom werd een aantal jaar geleden ook het actieplan ‘Bijsporen’ gelanceerd dat het gebruik van herbiciden op bijsporen wil reduceren. Dit actieplan voorziet in een verdere afbouw van het gebruik van herbiciden op bijsporen. Zo wil de spoorbeheerder het besproeide areaal – 1.000 hectare in België – terugdringen met 50 procent.  Op sommige locaties worden waar mogelijk mechanische of manuele alternatieven ingezet zoals bosmaaiers.

Lees hier het rapport ‘Duurzaam gebruik pesticiden 2020‘.

Lees ook: 

Auteur: Jerom Rozendaal