FR NL
Spoorbrug Herentals

Nieuwe spoorbrug Herentals geplaatst

Spoorbrug Herentals De Vlaamse Waterweg

De Vlaamse Waterweg nv en Infrabel hebben dit weekend de nieuwe hogere spoorbrug in Herentals geplaatst. De vervanging van deze brug kadert in het project om de doorvaarhoogte van de bruggen over het Albertkanaal te verhogen tot 9,10 meter om zo meer transport over water te stimuleren. Door de nieuwe en verhoogde ligging wordt ook het spoorwegtracé aan weerskanten van de brug aangepast. Vlaanderen investeert 44,5 miljoen euro in deze brug.

Het project zorgde voor een aangepast spoortraject en nieuwe spoorinfrastructuur. Omdat de nieuwe brug naast de oude brug ligt en ook nog eens 2 meter hoger ligt, wordt het spoorwegtracé aan weerskanten van de brug aangepast over een lengte van 1 km, net zoals de bedding en de spoorinfrastructuur (sporen, bovenleiding, seininrichting). Infrabel volgt de spoorwerken op, in nauw overleg met De Vlaamse Waterweg nv.

lees verder onder de foto

Spoorwegbrug Herentals plaatsing

Tunnel

Omdat het spoor hoger komt te liggen wordt ook de overweg Vossenberg vervangen door een tunnel (met beperkte hoogte) voor voetgangers, fietsers en autoverkeer wat de spoor- en verkeersveiligheid ten goede zal komen. Daarnaast vernieuwt Infrabel de spoorinfrastructuur (sporen, wissels, bovenleiding, seininrichting) ter hoogte van de inrit van de sporenbundel aan het station Herentals. Dit zal zorgen voor een vlottere doorstroming van het treinverkeer ten voordele van hun klanten.

Verbreding

De stad Herentals vernieuwde de De Beuckelaer-Pareinlaan: gescheiden riolering, nieuwe rijweg en vrijliggende fietspaden. Meest opvallend zijn de nieuwe spoortunnel en het nieuwe tracé van de laan. Daardoor kan De Vlaamse Waterweg nv het Albertkanaal er verbreden tot 86 meter. De werken daarvoor starten nog in 2023.

lees verder onder de foto

Spoorwegbrug Herentals plaatsing

Invaaroperatie

De voorbije maanden werd de brug samengesteld op de werf. Enkele dagen terug is ze naar haar definitieve plek verplaatst. Eerst werd ze op rechteroever (kant Herentals) op de juiste hoogte gevijzeld. Vervolgens werd de brug op een ponton gereden. Dat ponton voer de nieuwe spoorbrug het kanaal over om haar naar haar blijvende plek te verplaatsen.

Hoogstandje

Volgens Krista Maes, operationeel directeur van De Vlaamse Waterweg nv, is zo’n invaaroperatie altijd een technisch hoogstandje. “Met de nodige precisie werd de 3200 ton stalen boogbrug op haar definitieve plaats gelegd. Dat is geen evidentie met een lengte van 164 meter, een breedte van 10,6 meter en een hoogte van 29,5 meter. De brug wordt voorzien van een betondek voor twee sporen. Ze wordt verder afgewerkt zodat er dit najaar de eerste treinen over kunnen rijden.”

lees verder onder de foto

Spoorwegbrug Herentals plaatsing
Spoorwegbrug Herentals plaatsing

Vereende krachten

Het project is een realisatie van vereende krachten, waaronder De Vlaamse Waterweg nv, Infrabel, de stad Herentals, de Provincie Antwerpen en Pidpa. De werken worden uitgevoerd door aannemersconsortium TM Artes Roegiers – Aelterman – Taveirne voor een totaal bedrag van 53,3 miljoen euro (excl. btw). De Vlaamse Waterweg nv investeert 44,5 miljoen in de verhoging van deze spoorbrug, Infrabel voorziet 5,9 miljoen, de provincie Antwerpen en de stad Herentals investeren elk 1,1 miljoen en Pidpa voorziet 0,7 miljoen.

Opwaardering Albertkanaal

Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen vervoerd over het Albertkanaal. Dat is het equivalent van 2 miljoen vrachtwagens. Om de capaciteit van het kanaal en de mogelijkheden voor containertransport over water te vergroten, verhoogde De Vlaamse Waterweg nv alle bruggen over het Albertkanaal tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 meter. Zo geeft het de binnenscheepvaart alle kansen en kunnen binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot varen.  “Door de nieuwe spoorbrug geven we de modal shift van de weg naar het spoor en de waterweg een boost. We versterken de alternatieven voor vrachtwagens en verbeteren de doorstroming op de weg,” vertelt Koen Anciaux, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv. “Intussen zijn 60 van de 62 bruggen verhoogd. De laatste brug is in uitvoeringsfase. Vanaf januari 2024 zullen de eerste schepen met 4 lagen containers over het Albertkanaal varen en wordt het voor logistieke spelers en ondernemers nog aantrekkelijker om de vrachtwagen in te ruilen voor de binnenvaart.”

Spoorwegbrug Herentals plaatsing
Spoorwegbrug Herentals plaatsing

 

 

Onderwerpen:

Auteur: Matthias Vanheerentals