FR NL

Altametris digitaliseert ballastbeheer op SNCF-netwerk

Het Franse spoorwegnet is 47.000 kilometer lang. Tot 2020 werden deze sporen gemiddeld elke 2 maanden te voet geïnspecteerd door agenten. Sindsdien zijn ze vervangen door meettreinen die 3D-gegevens verzamelen. Nieuwe software vergemakkelijkt nu het ballastbeheer voor de SNCF en verkleint de ecologische voetafdruk van ballastonderhoud.

Altametris, een dochteronderneming van SNCF Réseau, heeft software ontwikkeld voor het efficiënt verwerken van grote hoeveelheden LiDAR-gegevens van meettreinen of inspectievliegtuigen. Het doel: deze gegevens gebruiken om tijdrovende inspectierondes te verminderen en onderhoudsprocessen te stroomlijnen. Een van de verschillende gebruiksmogelijkheden van de software van Altametris is ballastbeheer.

Met behulp van deze technologie kan SNCF Réseau nauwkeurig de zones met overtollige of ontbrekende ballast bepalen. Zodra deze eerste fase is afgerond, wordt het mogelijk om de ballast te herverdelen (bekend als ballastregulering) om een evenwicht op het hele netwerk te bereiken of om de benodigde hoeveelheid nieuwe ballast nauwkeurig te bepalen. Deze nieuwe kennis zal naar verwachting leiden tot een jaarlijkse besparing van 29 tot 69.000 ton ballast op het hele netwerk. Deze besparingen zijn niet alleen financieel belangrijk, maar dragen ook bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Door gebruik te maken van de gegevens die door Altametris worden verwerkt, krijgt het onderhoudspersoneel inzichten waarmee ze prioriteiten kunnen stellen voor hun taken. Gezien de ecologische voetafdruk van de behandelingen in verband met ballastanalyse is Altametris van plan om zijn analyse uit te breiden naar andere gebruikssituaties. Eurailscout Frankrijk verzamelt en verbetert de kwaliteit van de gegevens, terwijl interne engineering zorgt voor afstemming op de bedrijfsbehoeften. Door deze samenwerking is de door Altametris ontwikkelde software effectief ingezet om te voldoen aan de onderhoudseisen in bepaalde use cases.

In blue- areas where there is sufficient ballast, in yellow- areas where vigilance is required, in red- areas where there is insufficient ballast. (Photo: SNCF Digital)
In blauw- gebieden waar voldoende ballast is, in geel- gebieden waar waakzaamheid geboden is, in rood- gebieden waar onvoldoende ballast is. (Foto: SNCF Digital/Altametris)

Koolstofimpact

De vraag naar de impact van digitalisering op het milieu wordt steeds belangrijker in de sector. Het is belangrijk om verder te kijken dan de economische perspectieven van technologische vooruitgang en tegelijkertijd na te gaan of digitalisering een relevante hefboom blijft voor het verminderen van de koolstofvoetafdruk. Aan de ene kant draagt het verminderen van voetgangersverkeer en het gebruik van ballast, waarvoor mijnbouw en transport nodig zijn, bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Anderzijds genereren activiteiten zoals spoorweginspecties en de analyse van grote hoeveelheden gegevens door servers CO2. Daarom is het essentieel om de milieueffecten van digitale innovatie uitgebreid te beoordelen om ervoor te zorgen dat deze niet tot meer uitstoot leiden dan ze besparen.

Alexandre Omar, een specialist op het gebied van milieueffectrapportage bij Altametris, voerde een grondige analyse uit van de ecologische impact van de digitalisering van ballastinspectieprocessen. Hij vergeleek twee methoden: traditionele inspecties te voet, waarbij veelvuldig met auto’s wordt gereden en te veel ballast wordt besteld vanwege een gebrek aan precisie, en inspecties met diesel meettreinen, aangevuld met digitale gegevensverwerking (elektriciteitsverbruik en gegevensopslag). Uit zijn onderzoek bleek dat de koolstofvoetafdruk van digitale methoden weliswaar aanzienlijk is, maar toch kleiner in vergelijking met traditionele inspecties. Deze studie onderstreept het milieuvoordeel van digitalisering, ondanks de middelen die het mobiliseert.

Door voetgangersrondes te vermijden en alleen de hoeveelheden ballast te gebruiken die nodig zijn voor een goede werking van het netwerk, dragen digitale analyses bij aan een afname van 11 tot 24 procent van de ecologische voetafdruk van ballastonderhoud, 350 tot 800 ton CO2e die elk jaar kan worden vermeden. Het draagt ook bij aan een positief resultaat voor dit experiment, dat sinds 2023 is uitgebreid naar andere gebruikssituaties voor 3D-gegevensverwerking, zoals het evalueren van de vegetatie rond sporen of het analyseren van de juiste positionering van bovenleidingen. Tot slot zal het dankzij de verzamelde gegevens in de buurt van sporen en structuurafstanden mogelijk zijn om “virtuele” treinen te laten rijden om te anticiperen op de passage van uitzonderlijke konvooien en zo botsingen met potentiële obstakels te vermijden.

Verder lezen:

Dit artikel is automatisch vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands.

Auteur: Emma Dailey

Bron: RailTech.com