Nederland, België en Vlaanderen willen nieuwe spoorverbindingen voor North Sea Port

Belanghebbenden uit Nederland, België en Vlaanderen hebben woensdag een intentieverklaring ondertekend voor nieuwe spoorverbindingen in de grensoverschrijdende havenregio North Sea Port. Daarmee moet het gebied beter ontsloten worden.

Met de intentieverklaring moet de planning in gang gezet worden voor een drietal infrastructuurprojecten, samengevat onder de noemer Rail Ghent-Terneuzen. Zo willen de partijen een nieuwe verbinding tussen de Zeeuwse plaats Axel en Zelzate in België. Dit moet onder andere de Sluiskilbrug onder Terneuzen ontlasten.

Daarnaast moet er een nieuwe zuid-oostboog in het spoor bij de Sluiskilbrug komen, zodat treinen van en naar het gebied tussen Terneuzen en Zelzate sneller het Europese spoorwegnet op kunnen.

Tenslotte willen de ondertekenaars een beter ontsluiting richting het noorden van de spoorbundel aan het zogeheten Kleuzendok, een dok aan het Zeekanaal Gent-Terneuzen halverwege Zelzate en Gent. Daarvoor moet het aantal opstelsporen uitgebreid worden.

Daan Schalck, CEO van North Sea Port, verwacht dat het project Rail Ghent-Terneuzen op termijn kan zorgen voor 8.500 vrachtwagens per maand minder op de weg.

Partijen hopen op EU-steun

Namens Nederland tekenden staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, de Provincie Zeeland en de gemeente Terneuzen de verklaring, terwijl de Belgische minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters namens de zuiderburen het document ondertekenden.

De betrokkenen verwachten dat de verdere planuitwerking een investering van zo’n vier miljoen euro vraagt, een kostenpost die Nederland en België/Vlaanderen zullen delen. Het is niet bekend wat de infrastructuurprojecten moeten kosten, wel dat de partijen op een financiële bijdrage van de EU rekenen. Daar zullen Nederland, België en Vlaanderen zich de komende jaren actief voor inzetten.

De ondertekenaars verwachten dat de uitwerkingsfase drie jaar in beslag zal nemen. Aan de intentieverklaring van 24 februari zijn tal van studies aan vooraf gegaan, onder andere naar de knelpunten, haalbaarheid en de uitvoerbaarheid, zowel technisch als financieel. Tevens is een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd.

Samenwerking België en Nederland

Met de projecten moet het multimodaal vervoer in de haven versterkt worden, wat naast binnenvaart en zeevaart ook wegtransport en transport per pijpleiding omvat. Extra spoorontsluitingen passen wat de betrokkenen betreft bij het duurzaamheidsstreven van Nederland, België en Vlaanderen. Voor Zeeland is het initiatief voor een deel bedoeld als compensatie voor het wegvallen van de verhuizing naar Vlissingen van de veelbesproken marinierskazerne.

“Het vervoer van goederen per trein is een duurzaam alternatief voor het vervoer over de weg en daarom is het goed dat we naar mogelijk nieuwe spoorverbindingen kijken. Door een oude wens voor een verbetering van de spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen nu nader te onderzoeken komt deze een stap dichterbij. Het is goed dat Nederland en België hier samen in optrekken”, aldus Van Veldhoven.

“Een betere spoorontsluiting voor North Sea Port past in de ambitie van de Belgische regering om het volume van het goederenvervoer per spoor te verdubbelen tegen 2030. Een betere spoortoegang naar de havens betekent winst voor de binnenlandse economie en voor de lokale bedrijven: één euro investeren in het spoor brengt gemiddeld drie euro op voor de economie. Door vrachtwagens van de weg te halen, werken we ook voor het klimaat”, voegt Gilkinet toe.

North Sea Port is de benaming voor het havengebied van Vlissingen en de havens langs het Zeekanaal Gent-Terneuzen. In 2018 besloten deze havens te fuseren. Onder meer Volvo Cars, Honda Motors, Oiltanking, ArcelorMittal en Mammoet zitten aan het zeekanaal. Bij Terneuzen is Dow Chemical gevestigd, terwijl in Vlissingen bij C.RO nieuwe auto’s en bestelwagen aan wal komen.

Lees meer: 

Auteur: Nick Augusteijn

Bron: SpoorPro.nl