Werkzaamheden aan langste beweegbare spoorbrug België in volle gang

De Scheldebrug Temse-Bornem, foto: ANP
Foto: ANP, voor éénmalige gebruik

Infrabel is bezig met renovatiewerken aan de Scheldespoorbrug die Temse met Bornhem verbindt. De elektromechanische uitrusting van de spoorbrug, die dateert van 1955, wordt vernieuwd. De werken zullen tot 13 september duren. Tot 31 augustus is het treinverkeer gestremd.

Met 365 meter is de Scheldebrug de langste beweegbare brug van het land. Het beweegbare gedeelte van de brug, dat omhoog gaat als er hoge schepen passeren, meet zestig meter. Juist deze eigenschappen maakt de brug ook gevoelig voor storingen.

Einde levensduur bereikt

“De brug dateert van 1955 en bepaalde onderdelen waren aan het einde van hun levensduur gekomen en dringend aan vervanging toe”, verklaart woordvoerder Steffie Geysens van Infrabel. “We pakken twee zaken aan. Enerzijds de beweegbare bovenleidingen en anderzijds de bekabeling van de brug die ervoor zorgt dat de brug open en dicht gaat. Deze vernieuwen we volledig.” De elektromechanische uitrusting wordt vernieuwd, zodat de brug straks op afstand bedienbaar is.

De werken aan het spoorgedeelte van de brug, die in augustus begonnen zijn, zullen nog tot 13 september duren. Waar het treinverkeer momenteel volledig gestremd is en vervangbussen ingezet worden door de NMBS, zullen de werken vanaf september in het weekend hervat worden. Hierdoor zullen werkende forenzen en schoolgaande kinderen, die nu nog vakantie hebben, beperkt hinder ondervinden van de renovatie.

Rekening van brugrenovatie verdeeld

Aan de werkzaamheden is een prijskaartje verbonden van 3,6 miljoen euro. Deze rekening zal verdeeld worden tussen Infrabel en de Vlaamse Waterweg. Als de werken aan het spoorgedeelte afgerond zijn, zal de Vlaamse Waterweg het beweegbare gedeelte van de baanvakken onder handen nemen. In oktober moet het werk aan de brug afgerond zijn.

Lees ook: Elektromechanische uitrusting Scheldebrug in Temse vernieuwd

Auteur: Jerom Rozendaal