FR NL
MIVB neemt derde remise in gebruik.

63 kilometer aan tram- en metrosporen in Brussel worden vernieuwd met Europees geld

MIVB neemt derde remise in gebruik. MIVB

Het Brussels Gewest gaat 63 kilometer tram- en metrosporen vernieuwen alsook nieuwe elektrische bussen, metrostellen en trams aan kopen. De investering is mogelijk gemaakt dankzij een lening van 475 miljoen euro van de Europese Investeringsbank aan het Brussels Gewest ter verbetering van de kwaliteit en de duurzaamheid van het openbaar vervoer in het Gewest.

De Europese Investeringsbank (EIB) en het Hoofdstedelijk Gewest hebben een kredietovereenkomst van 475 miljoen euro ondertekend, de grootste EIB-lening ooit in Brussel. Het project behelst de installatie van apparatuur en de nodige aanpassingen aan de bestaande infrastructuur voor de introductie van de nieuwe trams en metrostellen, evenals de vernieuwing van 63 kilometer bestaande enkelvoudige tram- en metrospoorlijnen, ter bevordering van het onderhoudsgemak en de beschikbaarheid van het openbaar vervoer.

Daarnaast wordt er geïnvesteerd om de modernisering en de verduurzaming van het rollend materieel voor stadsvervoer in het Gewest te ondersteunen. Technisch gezien omvat de aankoop van rollend materieel met steun van de EIB 94 elektrische bussen (70 gelede bussen met een lengte van 18 meter en 24 standaardbussen met een lengte van 12 meter), 90 ‘TNG’-trams (Trams Nieuwe Generatie) van 32 en 43 meter en nog eens 43 metrostellen met een lengte van 94 meter.

De aankoop van het nieuwe rollend materieel en de verbetering van de bestaande infrastructuur zijn een onderdeel van een grotere MIVB/STIB-strategie om de koolstofvoetafdruk te verkleinen. De MIVB wil haar CO2-uitstoot tegen 2030 met 39 procent hebben verminderd ten opzichte van 2010.

Nieuwe mobiliteitsbehoeften

Volgens Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB, heeft het Brussels openbaar vervoer deze investeringen nodig. “Ze stellen ons in staat de prestaties van het huidige net te blijven verbeteren ten voordele van de gebruikers en tegelijkertijd het net van morgen te ontwikkelen en ons aan te passen aan nieuwe mobiliteitsbehoeften. Meer voertuigen betekent meer capaciteit en frequentie. Tientallen kilometers tramsporen worden vernieuwd, wat meer veiligheid en comfort betekent voor zowel de reizigers als de buurtbewoners. En de modernisering van de metro en de aanleg van een nieuwe lijn betekent dat we zoveel mogelijk mensen regelmaat en toegang tot de structurerende as van ons netwerk garanderen. Deze investeringen zijn essentieel voor de toekomst van de mobiliteit in Brussel.”

Verkeersdrukte verminderen

Volgens Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vormt dit partnerschap met de Europese Investeringsbank een historisch akkoord. “Deze lening van 475 miljoen euro maakt het mogelijk om de aankoop van nieuwe elektrische bussen, nieuwe trams en metro’s en de modernisering van de beddingen te financieren. Dit akkoord versterkt het investeringsbeleid ten gunste van het Brusselse openbare vervoer dat reeds vele jaren in het Brussels Gewest gevoerd wordt. Het maakt deel uit van een algemeen plan om de verkeersdruk te verminderen en het aanbod te vergroten om de luchtkwaliteit, de aantrekkelijkheid van het Gewest en de ecologische transitie te verbeteren.”

Leefbare stad

Elke van den Brandt, gewestelijk minister van Mobiliteit, is ontzettend blij dat de Europese Investeringsbank gelooft en investeert in het project om Brussel te veranderen in een leefbaardere stad waarin de mens centraal staat. “Een zesde van onze jaarlijkse middelen wordt geïnvesteerd in mobiliteit: in het verhogen van de frequentie en de capaciteit van het openbaar vervoer, in het aanleggen van infrastructuur voor fietsers en voetgangers, en in verkeersveiligheid. Behalve de ‘modal shift’, waarbij we mensen willen overhalen om alternatieven voor de auto te gebruiken, zetten we ook in op een ‘motor shift’ die ervoor moet zorgen dat fossiele brandstoffen worden vervangen door duurzamere alternatieven.”

Financieel partnerschap

Volgens Kris Peeters, vicevoorzitter van de EIB, is dit het eerste en historisch financieel partnerschap tussen de EIB en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een langlopende lening van bijna een half miljard euro – een recordbedrag voor de EIB in Brussel.

“Deze financiering bevestigt dat de EIB en het Gewest dezelfde prioriteiten hebben op het vlak van onze inspanningen om de klimaatverandering te beperken en de koolstofuitstoot te verminderen. Met deze investering willen we dat duurzaam openbaar vervoer in het Hoofdstedelijk Gewest een voor de hand liggende keuze wordt om naar het werk, de school of de universiteit te gaan of gewoon voor recreatief gebruik. Als de klimaatbank van de EU zijn wij blij en trots dat we het Gewest mogen bijstaan in dit streven naar duurzaamheid.”

Verdere modernisering

Volgens Minister van Financiën en Begroting Sven Gatz is het de eerste keer dat de Europese Investeringsbank partner wordt van de gewestelijke overheid. “Het toont aan dat een belangrijke Europese financiële speler het investeringsbeleid in Brussel ook kwalitatief steunt. Met deze grote lening, van bijna een half miljard euro, van de EIB zorgen we voor een verdere modernisering van het openbaar vervoer voor zowel de metro, bus als tram. Met deze middelen zorgen we voor de automatisering van de metro en de aankoop van 43 metrostellen, 94 elektrische bussen en 90 trams. Het openbaar vervoer in Brussel wordt een nog belangrijker vervoersmiddel in de stad.”

Onderwerpen: , , , ,

Auteur: Matthias Vanheerentals